esmaspäev, 22. veebruar 2021

Veebruarikuu neljanda nädala tegemised

 Veebruarikuu neljas nädal on Eesti Vabariigi 103. sünnipäeva nädal. Tuuletrolli rühma 3a lapsed õpivad nimetama Eestit ja et nad elavad Eestis. Lapsed õpivad eesti lippu ja lipuvärve. Lapsed peavad rühmas sünnipäevapidu, loevad luuletust, laulavad, küpsetavad ja söövad kooki. Koos öeldakse  „Palju õnne sünnipäevaks, Eestimaa!“ Tuuleveski rühma 3a lapsed tutvuvad Eesti riigi sümbolitega: lipp, rahvuslill ja -lind. Lapsed voolivad ja joonistavad eesti lippu. Tuulepesa rühma 4a lapsed õpivad nimetama oma kodukohta, rahvust ja emakeelt. Lapsed kinnistavad eesti riigi tunnuseid ja sümboleid. Räägitakse eesti keelest ja Eestimaast. Koos vaadatakse Eestimaa kaarti. Lapsed õpivad luuletust eesti lipust ja vaatavad lasteaia näitusi. Tuulelipu rühma 4a lapsed teavad, et elavad Eestimaal. Lapsed õpivad kirjeldama oma kodu ja kodukohta, uurivad Eestimaa kaarti. Lapsed tutvuvad eesti sümboolikaga: rahvuslindu, -lille, -kivi, -puud, -kala. Lapsed püüavad meelde jätta, mis on Eestimaa pealinn ja kes on Eesti president. Rühma peol kuulatakse hümni ja räägitakse, kuidas sellele kaasa elatakse. Tuulelaeva rühma 5a lapsed kordavad üle oma kodu aadressi ja püüavad oma kodu kirjeldada ja kuidas on kodus tunda ning näha Eesti Vabariigi sünnipäeva. Räägitakse erinevatest keeltest ja kultuuridest ning selgitatakse, miks Eestis räägitakse eesti keelt ja milline on eesti kultuur. Õpetajatel on plaanis tutvustada lastele eesti loodust, rahvariideid, sümboolikat. Lapsed õpivad hümni kuulama. Tuulelohe rühma 5a lapsed räägivad läbi kõik Eesti Vabariiki puudutavad tähtsamad tunnused ja sümbolid. Lauldakse eesti laule ja loetakse eesti luuletusi. Lapsed püüavad kirjutada Eestimaaga seotud sõnu ja lauseid. Tuuleratta rühma 6a lapsed räägivad Eesti Vabariigi aastapäevast, eesti riigi sümbolitest, pidupäeva traditsioonidest.


teisipäev, 16. veebruar 2021

Veebruarikuu kolmanda nädsala tegemised

 Veebruarikuu kolmas nädal jätab hüvasti sõbrapäevaga, tegelev vastlapäevaga ja tervitab vabariigi aastapäeva. Tuuletrolli rühma 3a lapsed räägivad perest, kodust ja püüavad mõista kodumaad. Kes on lapse peres ja kodus. Mille järgi tunned ära oma pere? Kuidas tunned ära Eestimaa. Milline on Eesti lipp? Kes on pääsuke ja rukkilill? Vastlapäev on see päev, kui kogu pere võib kelgutama minna. Lapsed laulavad laulu „Kus on minu koduke?“ ja „Radi-ridi-ralla!“. Tuuleveski 3a laste rühm  õpivad ka eesti lippu ja Eestimaad kaardi peal. Ka kodumaal on sünnipäev. Eesti tore rahvapüha on vastlad, kui saab liugu lasta ja vastlakuklit süüa. Tore, et õues on tõeline talv. Tuulepesa 4a laste rühm tegelevad tõsiselt sõbrateemaga. Mida saab sõbraga koos teha? Mida teha koos vastlapäeval? Koos keedetakse soolaube, minnakse liumäele pikka liugu laskma, mängitakse nööbivurri pilli, süüakse hernesuppi ja vastlakuklit. Lauldakse laulu „Täna liugu laseme!“. Tuulelipu rühma 4a lapsed peavad ka vastlapäeva: lasevad liugu ja söövad vastkakuklit, loevad vastkakuklist toredat luuletust. Vastlapäev on ka spordipäev ja tervisepäev. Lapsed räägivad talvespordist ja tervisest. Tuulelaeva rühma 5a lapsed uurivad raamatut „Vastlamuinasjutt“. Mis päev on tuhkapäev ja kuidas nende päevade järgi ennustati suvist ilma.Lapsed loevad vastlaluuletusi ja laulavad vastlaliule. Käiakse ka liumäel ja süüakse vastlatoitusid. Tuulelohe 5a laste rüha lapsed räägivad rahvakalendrist, rahvatraditsioonidest ja vastlapäevast. Plaanitakse minna Pae parki kelgutama. Tuuleratta rühma 6a lapsed arutlevad samuti rahvatraditsioonide ja pühade üle. Võrreldakse, kuidas neid kodudes tähistatakse lähtuvalt kultuuritraditsioonidest.

neljapäev, 11. veebruar 2021

Veebruarikuu teise nädala tegemised

 Veebruarikuu teine nädal toob lasteni sõbrapäeva. Tuuletrolli rühma 3a lapsed õpivad ütlema enda ja sõbra nime. Kes on su sõber ja miks ta meeldib?  Mängitakse koos sõbraga käemängu. Arutletakse, mida võiks sõbraga sõbrapäeval teha.  Tuuleveski rühma 3a lapsed räägivad Eestimaast. Tutvuvad piltide ja raamatutega. Lapsed mõistavad, et Eestimaa ongi nende kodu. Koos õpitakse luuletust Eestimaast. Tuulepesa rühma 4a lapsed tuletavad meelde sõbrapäevakombeid. Püütakse kirjeldada ja iseloomustada oma sõpra. Mängitakse sõbrapäevamänge ja meisterdatakse sõbrapäevakaarte. Rühmas toimub sõbrapäeva mängupidu. Tuulelipu rühma 4a lapsed arutlevad, millised on kõige parema sõbra iseloomujooned ja mida ta teha oskab. Räägitakse ja kuulatakse jutukesi sõpradest. Toimub ka pannkoogipidu sõprade tervitamiseks. Tuulelaeva rühma 5a lapsed püüavad samuti kirjeldada oma sõbra iseloomuomadusi ja võimeid. Räägitakse ka sõpradest linnu- ja loomariigis. Kuidas sõpru aidata? Tuulelohe rühma 5a lapsed pühendavad palju aega sõprade märkamisele ja sõbraga arvestamisele. Räägitakse erinevatest emotsioonidest, mis tulevad sõprade vahel ette ja kuidas neid mõista. Tuuleratta 6a lapsed tegelevad sellel nädalal LEGOdega. Lapsed meisterdavad kodus koduste klotsidega ja võrdlevad neid lasteaia meisterdustega. Uuritakse põhjalikumalt klotside ajalugu ja mida on võimalik nendest teha.

esmaspäev, 1. veebruar 2021

Veebruarikuu esimese nädala tegemised

 

Veebruarikuu esimese nädal toob lasteni lindude ja loomade tegevused talvel. Tuuletrolli rühma 3a lapsed tuletavad meelde metsloomi. Püüavad aru saada, mis mis vahe  on koduloomadel ja metsloomadel.  Mis asi on talveuni? Lapsed vaatavad looduskaameraid ja videosid loomadest ja nende elust talvel. Abiks võetakse E. Niidu „Muinasjutt jänesepojast, kes ei tahtnud magama jääda“.  Tuuleveski rühma 3a lapsed püüavad jälgida nii linde kui loomi. Lapsed vaatavad, milliseid jälgi teevad linnud ja loomad. Avatud on linnukaamera. Lapsed otsivad jälgi ka lasteaia õuel ja panevad lindudele toidulaua. Tuulepesa 4a laste rühm kordavad üle paiga- ja rändlinnud. Lapsed püüavad mõistatada, kus talvel linnud varju otsivad. Millised on meie õueala linnud? Kuidas ja millist toitu saame neile panna? Lapsed loevad luuletust „Tii, tii tihane“ ja vaatavad multifilmi „Jänku Juss aitab rasvatihaseid“. Tuulelipu 4a laste rühm tegelevad ka lindudega. Lapsed õpivad selgeks talilindude nimetused ja söötmise võimalused. Lapsed valmistavad lindudele rasvapallikesi ja panevad seemneid. Uuritakse „Eesti lindude“ raamatut. Tuulelaeva 5a laste rühm uudistab talvist elu metsas. Lapsed meenutavad, kui palju metsloomi nad teavad, millised on loomade välimused, kuidas nad toituvad ja kuidas suudavad talve üle elada. Loomade elu vaadatakse raamatutest ja videotest. Kuulatakse August Jakobson muinasjuttu "Hundi ja jänese talvekorter". Tuulelohe 5a laste rühm suunduvad samuti uurimisretkele metsa. Räägitakse üle aastaajad, kuud ja looduse muutused erinevatel aastaaegadel. Kuidas vanarahvas nimetas erinevaid talvekuid? Kuidas nimetas vanarahvas loomi? Abiks tulevad samuti raamatud ja filmid. Tuuleratta 6a lapsed tegelevad väärtustega ja kuidas neid erinevates muinasjuttudes käsitletakse.