reede, 30. november 2018

Prügi ja jäätmete sorteerimine

Koolieelikud tegelesid väga tõsiselt prügi ja jäätmete teemaga. Koostasid mõistekaarte, käisid jäätmejaamas. tegid juhendi ka lastevanematele.
teisipäev, 27. november 2018

Kes on meie rühmakaaslased?

Tuulelipu rühm uurib sellel nädalal, kes on nende rühmakaaslased: mis rahvusest on lapsed, millisel maal elavad nende sugulased, millised on kombed ja traditsioonid erinevatel rahvastel, milliseid toite süüakse nendes maades. lapsed külastavad ka rahvusmuuseumi.


Sõber Karu tuli Tuuleratta rühma

Tuuleratta rühm liitus Lastekaitseliidu projektiga "Kiusamisest vaba lasteaed". Rühma tulid suur ja väikesed karud, kes hakkavad lapsi toetama käitumis ning suhtlemisülesannete lahendamisel. Iga pere sai omale ühe karu, kellele õmmeldi esmalt toredad riided. Edasi tulevad tegevused, kus saab koos karudega arutada igapäeva probleeme.


Lugemismäng

Tuulelipu rühma lapsed meisterasid ise lugemismängu. Saagisid, lihvisid ja graveerisid.


esmaspäev, 26. november 2018

Novembrikuu viienda nädala tegemised


Novembri viies nädal  lõpetab sügiskuu ja teeb sissejuhatuse detsembrikuusse. Tuulelaeva 3a lapsed uurivad oma kodu. Laps ja tema pere kodus. Mida kodus tehakse? Kes neid toimetusi kodus teevad? Varsti saabuvad pühad, kuidas kodu valmistub pühadeks?  Tuulelohe 3a lapsed jälgivad muutusi looduses. Temperatuur langeb alla nulli ja hakkab sadama lund, mis on märgiks, et  tuleb hakata valmistuma jõuludeks. Tuulepesa 4a lapsed tegelevad valgusega. Kust me saame valgust, kuidas vahelduvad öö ja päev, miks on taevas tähed. Lisaks sellele arutlevad lapsed valgus- ja soojusallikate üle nii kodus kui lasteaias. Kuidas me saame energiat kokku hoida? Lapsed meisterdavad sellel nädalal ise purkidest laternad. Tuuleratta 4a lapsed tegelevad samuti öö ja päevaga ning selgitavad, kuidas mõjub valgus ja pimedus taime- ning loomariigile. Tuuletrolli 5a lapsed jätkavad raamatuga „Londiste, õige nimega Vant“. Lapsed õpivad kirjeldama raamatu tegelasi ja tegevuskohti ning vaatavad erinevatel aegadel tehtud filme ja etendusi Londistest. Tuuleveski 5a lapsed lõpetavad loodusaasta lindudega. Uurivad rände põhjusi, rände kohti., ilmastiku ja rände seoseid. Tuletatakse meelde Eestis elavaid tuntumaid tiivulisi. Tuulelipu 6a lapsed uurivad erinevaid rahvusi, kelle lapsed  nende rühmas käivad. Arutletakse erinevate kommet üle, tutvutakse erinevate keelte ja tähestikega. Lapsed külastavad Vene muuseumi, uurivad kaarte ja gloobust. Tuulekella 6a lapsed tegelevad aastalõpu saabumisel aastaringiga. Korduvad aastaajad ja neile iseloomulikud tegevused. Kuna nädalalõpus on jõulukuu esimene päev, siis reedel korraldab liikumisõpetaja igaaastase hommikuse laternamatka ümber lasteaia, et tuua valgust igasse lasteaia rühma ning vaikset jõuluootust.
neljapäev, 22. november 2018

Keskkonnaülevaatuse tulemused

Keskkonnatöörühm tegi kokkuvõtted lasteaia keskkonnaülevaatusest ja parendusettepanekud tegevuskavasse. Koosoleku protokolli näeb  SIIT ja keskkonnaülevaatust SIIT.


esmaspäev, 19. november 2018

Novembrikuu neljanda nädala tegemised


Novembri neljas nädal on jäätmete vähendamise nädal. Samas ka kadripäeva ja kadrikohviku nädal. Tulelaeva 3a lapsed tegelevad koduloomadega. Lapsed nimetavad, kirjeldavad loomi, jäljendavad nende häälitsusi. Lapsed võtavad kaasa oma lemmik kodulooma pildi ja teevad nendest näituse. Jutustatakse kuidas koduloomade eest hoolitseda. Tuulelohe 3a lapsed tutvuvad rahvuslike tähtpäevade kommetega. Räägitakse mardi- ja kadripäevast. Lapsed teevad ettevalmistusi kadrikohvikuks ja selgitavad kuidas kohvikus käituda. Tuulepesa 4a lapsed õpivad prügi sorteerima. Lapsed teevad tutvust paberi, klaasi ja biolagunevate jäätmetega, ning arutavad, kuidas lasteaias saab ja võiks prügi sorteerida. Uuritakse lasteaia prügimaja, heakorda lasteaia õuealal ning lähitänavatel. Vesteldakse ka kodusest prügisorteerimisest ja antakse nõu lastevanematele. Tuuleratta 4a lapsed alustavad jäätmete sorteerimist näidendiga „Prügihunt ja Superjänes“. Tehakse selgeks, mis asi on prügiauto ja jäätmejaam. Lapsed uurivad, kuidas saab lasteaias jäätmeid sorteerida ja õpivad ära, et maha ei tohi midagi visata.
Tuuletrolli 5a lapsed uurivad väga põhjalikult prügi sorteerimist ja jäätmete taaskasutust. Esimene teema on paber ja kuidas saaks paberit paremini kasutada. Lapsed teevad vanapaberist lasteaia maketi. Teine teema on veekogud ja nende saastamine ning kuidas saaks veekogusid elutervetena hoida. Kolmas teema on pandipakendid ja kuidas anda pakenditele uus elu. Kuidas saaks taaskasutust lasteaias paremini korraldada. Kogu seda teemat aitab lahti mõtestada Londiste  Iko Marani raamatust. Tuuleveski 5a lapsed valmistuvad rühmas prügi ja jäätmete sorteerimiseks. Uuritakse, vesteldakse, leitakse võimalusi, sest naaberrühma lapsed tulevad nende tegevusi kontrollima. Samal ajal toimub ka ettevalmisus kadrikohvikuks. Tuulelipu 6a lapsed räägivad, kuidas nad hoolivad keskkonnast, oskavad ja tahavad selle eest hoolitseda. Lapsed saavad teada erinevate jäätmete liike ning sorteerimise põhimõtteid. Mõistavad, mida tähendab säästlik tarbimine. Tuulelipu rühma lapsed lähevad vaatama, kuidas saavad hakkama naaberrühmad prügi sorteerimise ja säästliku tarbimisega, sealhulgas vesi ja elekter. Sama teemaga tegelevad ka Tuulekella 6a lapsed.
esmaspäev, 12. november 2018

Novembrikuu kolmanda nädala tegemised

Novembri kolmas nädal on Põhjamaade Ministrite Nõukogu poolt elu kutsutud Põhjamaade raamatukogunädal. Sellel aastal on teemaks kangelased Põhjalas. Ka meie lasteaed osaleb selles projektis juba viiendat korda.
 Kahel päeval varahommikul kogunevad lapsed saali ja loevad ning kuulavad küünlavalgel katkendeid raamatutest. Sama teevad kõik liitunud Põhjala raamatukogud ja haridusasutused.
Tuulelaeva 2a lapsed panid üles pildinäituse oma perest ja kodust. Nüüd saavad nad arutada, kus nad elavad, kes neil kodus on. Mida pereliikmed kodus teevad, mida koos tehakse. Millised tunded on lastel ja pereliikmetel kodus. Tuulelohe 3a lapsed  vaatavad muinasjutu raamatuid. Uurivad Sipsikut, Pipit ja Bullerby lapsi. Räägitakse ka seda, kuidas käituda teatris ja etendusel. Tuulepesa 4a lapsed uurivad ka raamaturiiuleid, osad on laste jaoks, osad aga täiskasvanute ja õpetajate jaoks. Lapsed õpivad, kuidas raamatuid vaadata ja keda nad raamatutes ära tunnevad. Jutuks tuleb ka see, milleks raamatuid vaja on ja millised raamatud on lastel kodus. Eraldi vaadatakse E. Raua „Naksitralle“. Tuuleratta 4a lapsed tegelevad kuningate, kuningannade, printside ja printsessidega, kes on ka raamatutest pärit. Mida tasub nendest eeskujuks võtta, mida mitte? Järeldus on, et hoolimata erinevustest tuleb kõikidesse inimestesse suhtuda sõbralikult. Tuuletrolli rühma 5a lapsed tegelevad Iko Marani Londistega. Tema on üks tõeline kangelane. Aga kus on elevantide päriskodu. Appi võetakse maailmakaart. Tuuleveski 5a lapsed reisivad mängult Rootsimaale ja lähevad külla Pipi Piksukale. Tuulelipu 6a lapsed hakkavad uurima Põhjala riike. Appi võetakse kaardid ja gloobused ning lastekirjandus. Tuulekella 6a lastele tuleb külla Härra Huu, kellega räägitakse Põhjamaadest ja Põhjamaa lastekirjandusest. Uuritakse Lindgreni, Janssoni, Anderseni, Sigsgardi raamatuid.
neljapäev, 8. november 2018

Keskkonnatöörühma koosolek

Lasteaias tuli kokku töörühm, et läbi rääkida, kuidas viia läbi lasteaia keskkonnaülevaatust. Protokolli näeb SIIT


esmaspäev, 5. november 2018

Novembri teise nädala tegevused

Novembri teine nädal on isade- ja perenädal. Siia jääb ka mardipäev. Tuulelaeva 3a lapsed tegelevad koduga. Lapsed õpivad orienteeruma ümbruskonnas ja toovad rühma näitusele pildi oma kodust ning perest. Õpitakse oma täielikku mine. Tuulelohe 3a lapsed toovad samuti rühma oma perepildi. Lapsed püüavad nimetada oma pereliikmete nimesid. Jalutuskäikudel püütakse leida oma kodu asukohta. Tuulepesa 4a lapsed uurivad isade ja vanaisade tegevusi. Millega tegelevad, kus käivad tööl, mis neile meeldib ja mis mitte? Tuuleratta 4a lapsed tegelevad kosmosega. Lapsed püüavad rääkida asjadest ja olukordadest, mis olid minevikus ja mis võivad tulla tulevikus. Uuritakse päikesesüsteemi ja meisterdatakse selle mudel. Tuuletrolli 5a lapsed tegelevad turvalisusega tänaval. Korratakse üle liikluse põhireeglid, õpitakse liiklusmärke tundma ja tehakse selgeks helkuri vajalikkus. Koos isadega meisterdatakse helkureid. Tuuleveski 5a lapsed räägivad sellel nädalal oma kodust ja mardisantidest. Tuulelipu 6a lapsed uurivad isadepäeva kombeid, külastavad selle teemaga ka raamatukogu. Ära ei unustata ka teisi pereliikmeid. Tuulekella 6a lapsed uurivad pereliikmeid ja lähemaid sugulasi, nende elukutseid ja ameteid. Käiakse ka teistes rühmades marti jooksmas.