esmaspäev, 12. aprill 2021

Aprillikuu teise nädala tegemised

 Aprillikuu teine nädal paneb mõtlema tervisele ja tervislikele eluviisidele. Tuuletrolli rühma 3a lapsed nimetavad oma kehaosi ja teavad, kus need asuvad. Miks ja kuidas peab käsi pesema? Miks, mida ja kui palju tuleb süüa? Miks peab hambaid pesema? Mõtlemist ja arutamist on palju. Tuuleveski rühma 3a lapsed õpivad linde. Kes on need linnud, kes soojalt maalt tagasi tulid. Millega nad kohe tegelema hakkavad. Miks on vaja pesa ehitada ja kuidas seda teha? Mis laulu laulavad linnud? Kas lasteaia pesakastides on juba kuldnokki näha? Kui suureks on pungad põõsastel juba paisunud, kas leheotsi on näha? Lapsed püüavad õueala koristada: korjavad kokku oksakesi ja riisuvad lehti. Tuulepesa rühma 3a lapsed uurivad, kui palju on kevad edasi rühkinud. Millised muutused on toimunud võrreldes eelmise nädalaga? Milliseid linde lapsed tunnevad ja tahaksid tunda? Tuulelipu rühma 4a lapsed tegelevad liikumisega. Kus saab liikuda, kuidas saab liikuda, mis tähendab turvalisus ja kuidas seda saab? Miks peab jälgima riietust ja millised on liikumise jalatsid? Mis aitab veel lisaks liikumisele meie tervist tugevana hoida? Mida sööb üks terve ja tugev laps? Tuulelaeva rühma 5a lapsed tegelevad oma kehaosade, nende vajalikkuse, hügieeni ja arendamisprobleemidega. Lisaks füüsilisele kehale räägitakse ka hingest ja vaimust, mis vajab samuti hoolt ja arendamist. Tuulelohe rühma 5a lapsed teevad tutvust teadusega. Sellel nädalal viiakse läbi lihtsaid katsetusi ja teaduse tutvustusi. Tuuleratta rühma 6a lapsed jätkavad looduse mitmekesisusega. Sellel nädalal tegeletakse lindude ja putukate maailmaga.

esmaspäev, 5. aprill 2021

Aprilli esimese nädala tegmised

 Aprillikuu esimene nädal toob kevade lasteaia õuele. Tuuletrolli rühma 3a lapsed uurivad iseennast. Kes ma olen, millised on minu kehaosad, kuidas need kasvavad ja arenevad. Mida on lapsele kasvamiseks vaja? Milliseid toite laste kodudes süüakse? Millised toidud on tervisele ja kasvamisele vajalikud ja kasulikud? Tuuleveski rühma 3a lapsed uurivad kevadlilli lasteaia õuel ja jalutuskäikude ajal  lasteaia lähitänavatel. Õpitakse koos luuletust lumikellukesest ja mängitakse lillede pildimängu. Iga päev vaadeldakse ilma ja tehakse märkmeid. Tuulepesa rühma 4a lapsed uurivad kevadlinde. Millised linnud tulevad soojadelt maadelt tagasi koju ja hakkavad pesa ehitama, et poegi kasvatada. Millised linnud tulevad lasteaia õuele ja kas nad teevad ise pesa või peab inimene appi minema, et neile pesakasti meisterdada. Kuidas linnud kevadel laulavad? Tuulelipu rühma 4a lapsed teevad tutvust kevadega. Millised on kevadekuulutajad linnud, millised on kevadlilled, millised on esimesed kevadtööd. Kuidas tärkab loodus talveunest? Lapsed alustavad kevadtöödega: korjavad kokku maha langenud oksad, pühivad kokku talvel kogunenud prahi. Aknalaual püütakse kasvatada esimesi taimi. Tuulelaeva rühma 5a lapsed jätkavad Tuulelipu rühma plaani. Proovivad sõnastada kevade tunnuseid. Milliste kevadtöödega tuleb kõige pealt alustada? Linnud lasteaia õuealal ja linnukaamerates. Kuidas valmistub Tallinna linn kevadeks. Hooldustööd lähitänavatel. Kevadilm on salalik, mida see tähendab? Tuulelohe rühma 5a lapsed õpivad puid tundma pungade ja õite järgi. Kuna lapsed saavad kevadel jälle palju rohke õues liikuda ja ratastega sõita, siis tuleb üle korrata ohutusnõuded. Tuuleratta rühma 6a lapsed tegelevad juba teist nädalat järjest elurikkuse teemaga. Otsitakse elurikkust mitmelt poolt, nii taimede, loomade hulgast kui veekogudest. Appi võetakse digivahendid, ka sellised, mida saab õues kasutada.

esmaspäev, 29. märts 2021

Märtsikuu viienda nädala tegemised

 Märtsikuu viies nädal  toob lasteaeda munadepühad ja 1. aprilli. Tuuletrolli rühma 3a lapsed uurivad kevadet edasi kevadebingo abil. Lapsed jälgivad taimede arengut aknalaual. Koos õpitakse kevadjänese luuletust ja J. Oro „Muna“ lugu. Nendega seoses saab teadmisi ka kevadpühadest.  Tuuleveski rühma 3a lapsed jalutavad õues ja jälgivad märtsikellukeste arengut. Koos uuritakse, kuidas arenevad puudel pungad ja millised lehed võiksid sealt kasvama hakata. Toas vaadeldakse pilte kevadest ja kevadpühadest. Valmistutakse pühadeootuseks. Tuulepesa rühma 4a lapsed kordavad üle kevadetunnused, loevad luuletusi kevadest ja räägivad kevadpühadest. Lasteaia õuealal on kevadet juba näha. Lapsed värvivad pühademune. Tuulelipu rühm 4a lapsed  räägivad munadepühadest. Arutletakse, kuidas võetakse pühi vastu kodudes. Kaunistatakse rühma ja värvitakse mune. Tuulelaeva rühma 5a lapsed räägivad pikemalt ja rohkem nii kevadest kui kevadpühadest. Jälgitakse nii lillede kui lindude arengut ja toimetamisi. Neljapäeval tehakse palju nalja, sest on naljapäev. Tuulelohe rühma 5a lapsed vaatavad munadepühast filmi. Jätkatakse kevadlillede teemat. Tuulratta 6a lapsed võtavad appi digivahendid ja uurivad nendega elurikkust nii toas kui mikroskoopidega õues. Lapsed jälgivad taimede arengut aknalaual.
teisipäev, 23. märts 2021

Märtsikuu neljanda nädala tegemised

 Märtsikuu neljas nädal toob kevade ja muinasjutud. Tuuletrolli rühma 3a lapsed õpivad kirjeldama kevadet, ilma ja ilmastikunähtusi, muutusi taimede ja loomade juures, riietust kevadel. Lapsed õpivad väärtustama elusloodust ja ümbritsevat keskkonda. Lapsed õpivad tundma tingimusi, mida on vaja taimede kasvuks. Rühmas pannakse kasvama salat ja till. Lapsed mängivad kevadebingo mängu. Tuuleveski rühma 3a lapsed otsivad õuealal kevadet ja jälgivad kevadlillede arengut. Jalutuskäigud viivad lapsi ka lähitänavatele kevadet otsima. Tuulepesa rühma 4a lapsed kordavad üle kevade tunnused ja jälgivad neid õuealal. Ka muinasjuturaamatutes on palju loodusega seonduvat. Millised aastasajad on muinasjuttudes. Ka selle rühma lapsed kasvatavad aknalaual maitsetaimi, mida saab toidu juures kasutada. Lapsed õpivad hooldama taimede eest. Tuulelipu rühma 4a lapsed õpivad märkama kevade tunnuseid ja nendest rääkima oma sõpradele. Lapsed jälgivad linde ja pesakaste, kas keegi juba saabub, et pesa hakata tegema. Kuidas käituvad linnud kevadel? Tuulelaeva rühma 5a lapsed arutlevad, milliseid muutusi toob kaasa kevad looduse ja inimeste tegevustes. Tuulelohe rühma 5a lapsed õpivad märkama looduses toimuvat. Milline on astronoomiline kevad ja milline on looduse kevad? Iseloomustatakse ilma ja ilmastikunähtusi ning nende mõju taimedele. Millises järjekorras kevadlilled tärkavad?  Tuuleratta rühma 6a lapsed räägivad Eestimaa  linnadest. Mille järgi tunneb linnu, mis on tunnusobjektid linnades? Kevad erinevates linnades. Vahelduseks külvatakse seemneid taimekastidesse.kolmapäev, 17. märts 2021

Martsikuu kolmanda nädala tegemised

 Märtsikuu kolmas nädal toob meile veidi muinasjutulise kevade alguse. Tuuletrolli rühma 3a lapsed mängivad muinasjuttu „Kolm karu“ Õpitakse tundma karu, tema välimust ja elukombeid. Õues lapsed otsivad kevadet, vaatlevad ilma ja taimi. Tuuleveski rühma 3a lapsed räägivad sõprusest muinasjuttude kaudu. Sealsed loomad aitavad lastel mõista inimeste vahelisi suhteid. Tuulepesa rühma 4a lapsed uurivad ka muinasjuturaamatuid ja sealseid tegelasi. Kuidas käituvad loomtegelased muinasjutus ja kuidas päriselus. Tuulelipu rühma 4a lapsed lähevad kevadet otsima. Jalutuskäikudel uuritakse ja võrreldakse praegusi loodusnähtusi talvistega. Milline ilm on kevadel ja kuidas tuleks riietuda. Mis tähendab, et kevadilm on salakaval. Õpitakse tajuma kevade hääli, lõhnu pilte. Tuulelaeva rühma 5a lapsed jätkavad muinasjuttudega „12 kuud“ , „Pöial-Liisi“. Õues jälgitakse eelmisel nädalal alustatud linnupesade vaatlust. Tuuleratta rühma 6a lapsed räägivad valguse, temperatuuri, vee, toitainete ning õhu tähtsust taimedele, loomadele ja inimestele. Lapsed püüavad järjestada kevade arengu tunnuseid.teisipäev, 9. märts 2021

Martsikuu teise nädala tegemised

 Märtsikuu teine nädal toob lasteaeda emakeele nädala, mis pöörab tähelepanu eesti keelele ja selle kasutamisele. Kõik rühmad tegelevad eesti rahvaluule, eesti lastekirjanduse ja folklooriga. Jutustatakse eesti lugusid ja loetakse eesti luuletusi. Kõikides rühmades otsitakse seoseid keele ja keskkonna vahel.

Märtsikuu esimese nädala tegemised

 Märtsikuu esimene nädal toob esimesed kevadmärgid ja saabuva naistepäeva. Tuuletrolli rühma 3a lapsed uurivad Sipsiku raamatut ja Sipsiku tegevusi erinevatel aastaaegadel. Lapsed jalutavad õuealal ja otsivad muutusi, mis soe kevadpäike kaasa toob. Tuuleveski rühma 3a lapsed vaatavad loodust läbi Kakukese muinasjutu. Selle nädala soe päike toob kevade välja ja lumi sulab. Tuulepesa rühma 4a lapsed uurivad muinasjutte ja jälgivad, mis aastaajal tegevus toimub. Mida muinasjutud õpetavad ja mis muinasjutud on laste lemmikud? Õues uuritakse ilma ja ilmastiku nähtusi. Tuulelipu rühma 4a lapsed tegelevad naistepäeva ja tüdrukutega. Poisid püüavad tüdrukuid abistada igas ettevõtmises. Tüdrukud teevad endile pidusoenguid ja poisid valmistavad võileibu. Koos kaetakse laud ja istutakse pidulauda. Õues öeldakse tere kevadele. Tuulelaeva rühma 5a lapsed õpivad aastaaegu ja nende tunnuseid läbi muinasjuttude „12 kuud“ ja „Pöial-Liisi“ Erilist tähelepanu pööratakse kevade tunnustele. Õues tehakse tutvust varese pesadega ja esimeste kevadlilledega. Tuulelohe rühma 5a lapsed lähenevad kevadele kodulinna kaudu. Mis linn on kodulinn ja kuidas siin aastaajad toimetavad. Kuidas sa märkad aastaaegade muutumist linnas? Millised on ohutusnõuded igal erineval aastaajal? Korratakse üle ka nädalaring. Tuuleratta rühma 6a lapsed analüüsivad aastaaegade muutumise mõju loodusele. Kuidas käituvad taimed ja loomad erinevatel aastaaegadel. Lapsed õpivad kirjeldama aastaaegade ja ilmastiku tingimusi ja selle mõju keskkonnale. Looduse muutumist vaadeldakse nii õuealal kui videotes.