reede, 30. oktoober 2020

Novembrikuu esimese nädala tegemised

 Novembrikuu esimene nädal toob lasteni pere teema ja isadepäeva. Tuuletrolli 3a lapsed räägivad perest: kes neil kodus elavad, kuidas on nende nimed, millega nad kodus tegelevad. Lapsed vaatavad pilte ja raamatuid. Tuuleveski rühma 3a lapsed tegelevad vahelduseks lindudega. Kuulavad lindude hääli, nimetavad kehaosasid, püüavad lindude liigutusi kaasa ja järgi teha. Abiks on raamatud ja filmid. Jalutuskäigul vaadatakse lasteaia õuel tegutsevaid linde. Tuulepesa 4a lapsed räägivad pereliikmetest: kes nad on, mis on nende nimed, millega nad kodus tegelevad. Lapsed püüavad kirjeldada oma isa, oma pere päeva. Tuulelipu 4a lapsed teevad perega tutvust läbi muinasjutu „Kolm karu“ ja püüavad seda lavastada. Lapsed tähistavad ka isadepäeva. Tuulelaeva 5a lapsed uurivad vanemate ees- ja perekonnanimesid, nende elukutseid ja töid nii kodus kui tööl. Lapsed vaatavad pere raamatut ja püüavad luua kirjelduse oma perest. Tuulelohe 5a lapsed tegelevad ka pere- ja isadepäeva teemadega. Räägitakse kodust, perest, selle tähtsusest ja oma emotsioonidest. Tuuleratta 6a lapsed jätkavad elukutsete teemat ja seovad seda isade ametitega. Sellega seotakse ka pere teema.

teisipäev, 27. oktoober 2020

Oktoobrikuu neljanda nädala tegemised

 Oktoobrikuu neljandal nädalal tegeletalse kodu, koduloomade ja kodulindudega. Tuuleveski 3a tegelevad metsloomadega. Uuritakse karu, hunti, rebast, jänest ja siili. Mida loomad söövad ja kes läheb talveunne. Loetakse luuletusi ja vaadatakse filmikesi loomadest. Tuulepesa 4a lapsed räägivad kodulindudest. Kuked-kanad-tibud, kus nad elavad ja kuidas elavad. Loetakse lugusid ja luuletusi. Tuulepesa 4a lapsed räägivad kodulindudest. Kuked-kanad-tibud, kus nad elavad ja kuidas elavad. Loetakse lugusid ja luuletusi. Tuulepesa 4a lapsed räägivad kodulindudest. Kuked-kanad-tibud, kus nad elavad ja kuidas elavad. Loetakse lugusid ja luuletusi. Tuulelipu 4a mängivad muinasjuttu „Naeris”. Sellega seoses tegeletakse koduloomadega. Tuulelaeva 5a lapsed kirjeldavad oma perekonda, kes kodus elavad ja millega tegelevad. Lapsed räägivad oma kodust ja kodusest aadressist. Lapsed arutavad, kuidas saab laps teisi kodus abistada.Tuulelohe 5a lapsed uurivad oma kehaosasid ja kuidas neid kasutatakse. Räägitakse tervist hoidvatest tegevustest. Tuuleratta 6a lapsed mõtestavad töö ja vastutuse tähtsust. Laps selgitavad raha otstarvet.


esmaspäev, 19. oktoober 2020

Oktoobrikuu kolmanda nädala tegemised

 

Tuuletrolli 3a lapsed jälgivad ilma. Päev on lühike, hommikul ja õhtul on pime. Sageli sajab vihma ja taevas on pilvine. Päikest näeb vähem. Puud langetavad lehti. Tuleb üle vaadata, mida saab toas teha. Milliseid mänge saab mängida laua juures, nukunurgas, poemängu nurgas? Ka Tuuleveski 3a lapsed tegelevad toamängudega. Nemad alustavad nukunurga söögitegemise mänguga. Õpitakse selgeks toidunõude ja toitude nimetused. Tuulepesa 4a lapsed tegelevad rändlindudega. Kes on paigalinnud- ja kes rändlinnud? Miks peavad linnud soojale maale lendama? Millised on linnu kehaosad? Tuulelipu 4a lapsed kordavad metsloomi. Kes on meie metsade loomad, mida nad teevad ja kuidas elavad? Tuulelaeva 5a lapsed vaatavad raamatuid ja filme paiga- ja rändlindudest. Tuulelohe 5a lapsed tegelevad samuti lindudega. Lapsed õpivad lindude nimetusi, välimust. Lapsed tutvuvad lindude rännetega. Tuuleratta 6a lapsed tutvuvad vee vajalikkuse ja tähtsusega inimese elus ning vee ringkäiguga looduses.
pühapäev, 11. oktoober 2020

Oktoobrikuu teise nädala tegemised

 Oktoobri teine nädal toob lasteni lindude ja loomade ettevalmistused talveks. Tuuletrolli 3a lapsed kordavad sügise tunnuseid (päike, tuul, pilved, vihm). Korratakse üle sügisriiete nimetused ja riietumisjärjekord.. Edasi jalutatakse õues ja vaadeldakse lehtede värvi ja langemist. Toas jätkub tegevusi muinasjutuga  „Kakuke”. Lapsed vaatavad ja maitsevad jahu ning küpsekakukest. Tuuleveski 3a lapsed kordavad eelmisel nädalal õpitud kehaosasid ja räägivad edasi, mis on lapse kehale ja tervisele hea ja kasulik. Jutuks tuleb kätepesu ja tervislik toit. Lapsed uurivad puu- ja köögivilju. Püütakse ka maitsta ja a nimetusi meelde jätta. Appi tulevad ka pildid ja raamatud. Tuulepesa 4a lapsed tegelevad lindudega. Sügise saabudes hakkavad osad meie maa linnud soojale maale lendama, aga mitte kõik. Milline on linnu keha ja kuidas ta saab lennata ja nii kaugele? Püütakse meelde jätta mõned tuntumad linnuliigid. Tuulelipu 4a lapsed tutvuvad Eestimaa metsades elavate loomadega, nende nimetuste ja eluoluga. Kuidas näevad loomad välja, millised on nende kehaosad, kuidas nad liiguvad. Kuidas loomad valmistuvad saabuvaks talveks? Tuuleveski 5a lapsed tuletavad samuti meelde Eestimaa linde. Kes on neist paigalinnud, kes rändlinnud? Millised on linnu kehaosad ja kuidas linnud neid kasutavad? Kuidas linnud elavad ja miks mõned lahkuvad? Tuulelohe rühma 5a lapsed tegelevad sellel nädalal leiva valmistamisega. Kuidas saab leib alguse viljaterast? Kes on kaasatud sellesse, et leib jõuaks lauale? Kas lapsed tunnevad teraviljatooteid ja küpsetisi? Tuuleratta 6a lapsed on ka lindude laine. Lapsed vaatavad filme eesti aastaaegadest, eesti lindudest ja veekogudest. Filmi vaatamise juurde kuuluvad ka vestlused ja arutelud sügise ja Eestimaa looduse kohta.

Leivanädal

 Tuulelaeva ja Tuulepesa rühmad tähistasid leivanädalat isetehtud pagaritoodetega. Tuulelaeva lapsed tegid ise päris leiba ja Tuulepesa lapsed karaskit.

teisipäev, 6. oktoober 2020

Oktoobrikuu esimese nädala tegemised

 Oktoobri esimene nädal viib üha lähemale sügisele. Tuuletrolli 3a lapsed jätkavad kolme teemaga: sügisene ilm, sügisriided ja aedviljad. Lapsed vaatlevad sügisilma ja püüavad kirjeldada pilvisust, tuult, sademeid. Õualal vaadeldakse puid ja nimetatakse nende osi. Mida jahenev ilm teeb puudega: värvib lehti ja rebib neid puudelt maha. Lapsed saavad lehti korjata. Toas korratakse üle eelmistel nädalatel õpitud puu- ja aedviljad. Tuuleveski 3a lapsed uurivad oma keha, kehaosi. Lapsed õpivad nimetama, kas nad on poisid või tüdrukud. Õpitut täiendatakse raamatute ja piltidega. Õues jalutatakse ümber lasteaia ja otsitakse sügise värve ja joostakse ümber puude. Tuulepesa 4a lapsed teevad tutvust leivanädalaga. Lapsed uurivad teravilju, teravilja saadusi. Kuidas teraviljast saab pagaritoode? Miks peab laps sööma leiba? Lapsed koos õpetajaga küpsetavad karaskit. Tuulelipu 4a lapsed tegelevad lindudega. Kes on paigalind ja kes rändlind? Millised on linnu kehaosad? Miks ja kuhu rändlinnud lendavad? Jalutuskäikudel püütakse märgata lindude liikumist. Tuulelaeva 5a lapsed küpsetavad sellel nädalal päris leiba. Sellega koos räägitakse vilja kasvatamisest ja tööst, mis kaasneb viljaterast kuini valmis leivani. Nädala löpu poole aga õpitakse valmistama võileibu. Töö tegemisega õpivad lapsed kasutama köögiriistu ja töökoha korrasolekut. Tuulelohe 5a lapsed tegelevad elukutsetega. Milliseid elukutseid lapsed teavad? Miks neid elukutseid on vaja, mida tuleb osata ja milliseid töövahendeid peab kasutama? Õues õpitakse tundma erinevate puude lehti, neid kirjeldama ja võrdlema. Tuuleratta rühma 6a lapsed püüavad selgeks teha enimlevinud puud Eestis. Nende kuju, lehestik, viljad, värvumine. 
neljapäev, 1. oktoober 2020

Õunadja kõrvitsad

 Tuulepesa rühma lapsed tegid õuntest ja kõrvitsatest toite ja hoidiseid. Kõrvitsast sai salat ja õuntest moos ning plaadikook. Kõrvitsad kasvasid lasteaia peenramaal ja õunad toodi laste kodust.