reede, 26. jaanuar 2018

Jaanuari neljanda nädala tegemised

Jaanuari neljanda nädala vallutasid linnud. Tuulepesa, Tuuleratta, Tuulelipu ja Tuulekella rühmade lapsed uurisid linde ja nende elu. Lapsed uurisid linde piltidelt, linnukaameratest, videotest. Püüdsid meelde jätta sarnaseid tunnuseid ja erinevusi. Õueskäikude ajal püüti märgata lasteaia õuealal tegutsevaid linde. Kõik rühmad uurisid, mida linnud talvel söövad, mida sisaldavad linnutoidupakid, valmistasid ise lindudele toidumajakesi ja pakikesi .Lapsed tegid tutvust järgmiste lindudega: põld- ja koduvarblane, rasva- ja sinitihane, leevike, tuvi, suur-kirjurähn. Tuulekella lapsed õppisid ka linnulaulusid ning mängisid selleteemalist digilotomängu. Tuulekella rühma lapsed käisid otsimas okste järgi puid õuealal.
Tuuleveski rühma lapsed toimetasid Eesti metsloomadega, vaatlesid, vestlesid. Rohkem tähelepanu pöörati loomade jälgedele.
Tuuletrolli lapsed aga uurisid külmade maakera piirkondade loomi. Esmalt vaadeldi gloobusel ja kaartidel, kus asuvad külmad piirkonnad ja siis tutvuti sealsete loomadega nagu põhjapõder, jääkaru, hüljes, polaarrebane, pingviin.
Tuulelaeva rühma lapsed uurisid erinevaid ilmastikuolusid maakera erinevates paikades. Tuletati meelde Läänemeremaid ja sealset loodust ning kliimat. Puudutati ka tegureid, mis mõjutavad loodust.

Tuulelohe rühma lapsed rääkisid elust jää all ja jää peal, kuidas elavad kalad ja loomad jää all ning kuidas inimene peaks liikuma jää peal. Korrati üle vee ringkäik looduses.
esmaspäev, 22. jaanuar 2018

Jaanuari kolmanda nädala tegemised

Jaanuari kolmas nädal tõi meile veidi lund. Tuuleveski väikesed sõbrad jälgisid lume ja härmatise tekkimist ning sulamist. Tegid katseid lume sulamisest. Lapsed nägid, kui must võib olla esialgu valgena tundunud lumi. Mustust lumes võrreldi prügiga meie igapäevases elus. Lapsed õppisid prügi sorteerima ja said teada, miks seda vaja on. Ka suured lapsed Tuulelohe rühmast jälgisid ilma ja selle muutumist. Eriti hoolega jälgiti temperatuuri muutumist. Sellega seoses räägiti talvelõbudest ja riidematerjalidest, mis annavad sooja. Tuulepesa ja Tuulelaev tegid tutvust Eestis elavate metsloomadega. Tuulepesa vaatas karu elu fotodelt, raamatutest, videotelt, looduskaamerast. Lapsed jälgisid  erinevaid jälgi lumel ja kust poolt puhub tuul. Ka Tuulelaeva lapsed jälgisid looduskaameraid, kuid nemad keskendusid metsloomade toidule  ja toitmisele. Uuriti loomade elu- ja varjumisepaiku, kaitsevärvust.Tuletati meelde loomade rahvapäraseid nimetusi, mõistatusi, vanasõnu.Tuulelipp jätkas loomade teemat. Kui eelmisel nädalal uuriti kaslasi ja eriti selle aasta looma ilvest, siis sellel nädalal uuriti koerlasi nagu hunt ja rebane, nende erinevusi, sarnasusi ja elukombeid. Tuuletrolli rühm aga reisis soojale maale ja uuris seal elavaid loomi. Vahepeal tuletati meelde aastaaegu ja nende vaheldumist ning looduse muutust sellega seoses. Väikesed Tuuleratta rühma sõbrad tegelesid sellel nädalal kaladega. Mängisid laevale minekut, kala püüdmist. Uurisid suuri meresid ja käisid kalapoes. Tähelepanu said ka akvaariumikalad. Tuulekella rühma lapsed jätkasid vee teemat. Iga laps valmistas kodus koos lapsevanematega ette nende perele huvitava loo merest ja veest. Lapsed jagasid teadmisi veekogude loomastikust ja taimestikust. Õpiti lähemalt tundma enim levinud kalaliike ning käidi neid turul vaatamas. Tehti katse vee maitsetega. Jätkati  katset kuidas taimed joovad. 


neljapäev, 18. jaanuar 2018

Vesi kui elukeskkond

Tuulekella rühm võttis uurida vett kui elukeskkonda. Appi ktsuti ka pered. Lapsed tegid erinevaid katseid.Vesi: mõistekaardi koostamine: mida tean, mida tahan teada.Vee 3 olekut: vedel, tahke (jää ja lumi), auruna Külmutamine, keetmine.Vee ringkäik looduses. Vihm ja lumi.Katse: teeme vihma!Puhas keskkond= puhas vesi (kuidas mõjub keskkonna saaste veekogudele)Katse: kuidas mõjub õlireostus lindudule. Looduslikud veekogud (jõgi, järv, meri, ookean).Kuidas taimed joovad?Huvitava Bioloogia Kooli katse "Janune seller":Kes elavad vee sees? (kilu, räim, lest, särg)piltide vaatlus, arutelu.Mis maitsega on merevesi, jõevesi, järvevesi) Katse: veel on mitu maitset(maitsetu, magus, soolane, hapu).Õppekäik turule: milliseid kalu müüakse?
Taimekatsed

Tuulekella rühm teeb sellerivartega katseid, kuidas taim imeb vett. Igas klaasis on erinevat värvi vesi ja nüüd näebki, kuidas varred värvuvad. katseid jagab Huvitava Bioloogia Kool


Mis puu või põõsa pungad?

Täna kordasime lasteaiaõpetajatega üle puude ja põõsaste pungad, mis kasvavad meie lasteaia õuel. Pärn, saar, tamm, kask, sirel, pihlakas, tuhkpuu, kontpuu, kuldsõstar, õunapuu, kirsipuu.

Mõistekaardid

Vanemate rühmade lapsed koostavad mõistekaarte. Sinna nad kirjutavad mida nad teavad ja mida tahaksid teada, näiteks lindudest, kaslastest või veest.
Lasteaia maketid

Tuulelohe ja Tuulekella rühmades valmisid lasteaia naketid. Koridori tegid kõik rühmad ühe ühise töö.

Mis on elurikkus?

Lapsed arutlesid, mis on elurikkus ja kas seda ka meie õuel on.


Kuidas loomad talvele vastu lähevad?

Kes läheb magama, kes vahetab kasukat, kes elabki soojal maal, kes on selle aasta loom Eestis?reede, 12. jaanuar 2018

Jaanuari teise nädala tegemised

Jaanuari teise nädalaga algas talvekülm. Lapsed jälgisid, vaatlesid, uurisid nädala jooksul talvist ilma, arutlesid, milline peab olema laste riietus. Nooremad rühmad tegid katseid, kuidas vesi külma ilmaga jäätub ja soojas toas jälle üles sulab. Korrati üle ja selgitati, kes magavad talveund ja miks nad seda teevad. Mida söövad need loomad, kes ei lähe magama ja kuidas inimesed saavad või ei tohineid toita. Samu küsimusi arutati ka lindude puhul. Lindude toitumine ja toitmine talvel.
Tuulelipu rühm uuris kaslasi, kui loomariigi kõige osavaimaid kütte. Tutvuti kaslastega, vaadeldi filme ja  pilte. Uuriti, millised kaslased elavad Eestis, millised mitte. Saadi teada, et Eesti selle aasta loom on ilves.Uuriti  tema välimust, eluviisi, toitumist.
Tuulekella rühma teema oli vesi: koostati mõistekaart: mida tean, mida tahan teada veest.Uuriti vee erinevaid olekuid: vedel, tahke (jää ja lumi); uuriti protsesse: aurumine, külmumine, keemine. Uuriti vee ringkäiku looduses. Tehti katseid, kuidas saada vihma, lund, jääd.
Katsetati sulega, kuidas mõjub õlireostus lindudule. Lapsed arutlesid, kuidas mõjub keskkonna saaste veekogudele. Lapsed tutvusid looduslike veekogudega - jõgi, järv, meri, ookean. Otsiti  küsimustele vastuseid. Vaadati Jänku Juss filmi „Ülemiste Veepuhastusjaamas“
Koolieelikute rühmades tegeleti lindude teemaga. Uuriti paigalinde ja rändlinde, linde linnas, sh Pae pargis ja lasteaia õuealal, linnukaamerate jälgimine, linnulaulu kuulamine. Arutleti, kuhu ja miks linnud lendavad,  uuriti maailmakaarti. Uuriti paigalinde meie metsades. Tutvuti  Aasta linnu 2018- metsise e mõtusega. Arutati kuidas on seotud looduskaitse ja linnud, kuidas inimesed saavad abistada paigalinde külmadel ja lumerohketel talvekuudel.