teisipäev, 29. september 2020

Tuulelaeva rühm käis Tädu metsarajal

 Tuulelaeva rühma lapsed käisid Tädu metsarajal sügise värve otsimas.
Septembrikuu viienda nädala tegemised

 Septembrikuu viies nädal. Tuuletrolli 3a lapsed õpivad sellel nädalal tundma kartulit, porgandit ja peeti. Lapsed vaatlevad köögiviljade välimust, suurust, maitset. Õppimist toetavad sõrme- ja käemängud ning vene muinasjutt “Naeris”. Tuuleveski 3a lapsed jätkavad sügisandidega. Lisaks puuviljadele võetakse juurde kartul, kapsas, porgand. Õues jalutuskäigul vaadeldakse pihlakat ja tema punaseid marju. Tuulepesa 4a lapsed jätkavad samuti köögiviljadega. Õpivad koosmängu ja ja oma tegevust kõne abil planeerima. Lapsed proovivad valmistada aiasaadustest hoidiseid. Kui eelmisel nädalal tehti kõrvitsasalatit, siis sellel nädalal õunakompotti ja õunamoosi. Tuulelipu 4a lapsed lähevad sellel nädalal õppekäigule, et vaadata liiklust lähitänavatel. Mis on sõidutee, mis on kõnnitee? Mia asi on valgusfoor ja mida tähendavad värvilised tuled? Lapsed õpivad käitumist tänaval. Tuulelaeva 5a lapsed lähevad Tädu metsa õppekäigule, kus vaadeldakse metsapuid ja nende üleminekut suvest sügisesse. Loodetakse kohata ka seentega. Lasteaias uuritakse pilte sügisesest metsast ja seentest. Tuulelohe 5a lapsed on nii suured, et nemad õpivad märkama detaile ja seoseid. Lapsed lähevad turule erinevaid köögivilju vaatama. Jälgitakse, mida inimesed ostavad ja kuidas käib kaalumine. Lasteaias mängitakse ise aegviljakauplust. Mida teha edasi ostetud kaubaga? Kuidas saab teha hoidiseid? Kuna sellel nädalal toimub lasteaias tuletõrjeõppus, siis Tuuleratta 6a lapsed tegelevad tuleohutuse ja turvalisuse küsimustega. Lapsed räägivad neid ümbritsevatest ohtudest ja kuidas ohte vältida. Tuletatakse meelde hädaabi kasutamise juhend.
neljapäev, 24. september 2020

Septembrikuu neljanda nädala tegemised

 

Septembrikuu neljas nädal.Tuuletrolli 3a lapsed õpivad viisakusväljendeid „tänan“ ja „palun“ ning õiget lusikahoidu. Õues lapsed vaatavad ja tuletavad meelde sõnu, mis kirjeldavad ilma. Jalutades jõuavad õunapuu juurde ja räägivad õuna kasvamisest. Toas vaadeldakse, katsutakse, maitstakse õunu. Mis on õuna sees? Tuuleveski 3a lapsed õpivad kogunema etteantud kohta. Õues otsitakse sügise märke ilmastikust ja puude juurest. Puude lehed on värvunud ja arutletakse, millised on sügise värvid. Jalutades leitakse maast veel kivikesi, käbisid, tõrusid, kastanimune. Tuulepesa 4a lapsed õpivad märkama üksteise tundeid ja neid mõistma. Õpetajaga arutletakse, millised on köögiviljad, kuidas nad kasvavad, kuidas neid koristatakse ja mida saab nendega teha ning kuidas säilitada. Proovitakse ka köögivilju maitsta ning tehakse kõrvitsasalatit. Tuulelipu 4a lapsed õpivad tegutsema üksikult ja rühmades. Õues toimub sügise märkide otsimine. Kuidas on muutunud puud, põõsad, lilled, aedviljapeenar. Milliseid vilju näeb erinevatel taimedel? Otsitakse erinevaid värve ja kujundeid. Tuulelaeva 5a lapsed õpivad üksteis märkama ja arvestama. Lapsed arutlevad aastaringi ja aastaaegade üle. Koos minnakse Kotka sillale sügispeenraid vaatama. Tuulelohe 5a lapsed õpivad keskenduma, kuulama teisi ja kõnelema ise arusaadavalt ja viisakalt. Uurima hakatakse sellel nädalal metsa ja metsaande. Millised puud kasvavad metsas ja mida saab inimene metsast korjata? Tuuleratta rühma 6a lapsed räägivad planeerimisest. Miks on vaja planeerida ja kuidas seda teha. Kas on alati tark kohe tegutseda või enne mõelda, kuidas ja miks. Kas ka looduses on planeerimist? Kuidas toimub aastaaegade vaheldumine ja üleminek ühest aastaajast teise.

neljapäev, 17. september 2020

Koolieelikute spordipäev

 Liikumisõpetaja Mari-Ann korraldab igal sügisel ja kevadel koolieelikutele spordipäeva, kus lapsed saavad näha oma sportlike võimeid 30 m jooksus, palliviskes, hoota kaugushüppes ja teatejooksus. Sügisesed tulemused hoitakse alles ja kevadel saab iga laps analüüsida, kuidas on tema oskused ning võimed edasi liikunud ja mis on sellele kaasa aidanud. Spordipäeva lõpetab lõbus ühisjooksmine ümber lasteaia maja.teisipäev, 15. september 2020

Loodus täis värve

 Täna hommikul nägi õpetaja Diana koos lastega sellist taevast ja pärast püüti seda ka paberile.


esmaspäev, 14. september 2020

Septemrikuu kolmanda nädala tegemised

 

Septembrikuu kolmas nädal toob sügise aina lähemale. Tuuletrolli 3a lapsed püüavad jälgida loodust. Mis on päike, vihm, tuul, pilv? Kuidas saab matkida loodusnähtuste hääli? Lapsed räägivad, kuidas saab olla sõbralik, kus asuvad tema asjad rühmas ja kuidas neid korras hoida. Tuuleveski 3a lapsed uurivad õuna. Milline on suur, milline on väike, milline on punane, milline on kollane? Kuidas maitseb õun? Milline on ilm õues? Lapsed püüavad panna tähele, kui õpetaja nende poole pöördub ja kõneleb. Tuulepesa 4a lapsed tegelevad puudega. Millised puud kasvavad meie õuealal ja metsades, millised on puude lehed, millised viljad? Miks mõnedel puudel on lehed ja mõnedel okkad? Kas tunneme puud ära ka piltidel? Üldoskustest tuletatakse meelde rühmareegleid ja püütakse reguleerida oma käitumist õpetaja abiga. Ka mänguasjad sooviksid peale mängu minna tagasi oma armastatud koju. Tuulelipu 4a lapsed tuletavad meelde puu- ja köögiviljad, kuidas saab neid toiduks kasutada, kuidas neid töödelda. Lapsed kasutavad näpumänge ja vaatlusi teadmiste kinnistamiseks. Õues vaadatakse peenramaa üle, mida saaks toiduks kasutada. Tuulelaeva 5a lapsed vaatavad üle aiamaa ja aedviljad. Maitsevad neid ja lahendavad mõistatusi ning nuputamisülesandeid. Sealjuures õpivad kaaslasi kuulama ja koos kaaslastega tegutsema. Tuulelohe 5a lapsed uurivad puuvilju meie lasteaia õuealal. Lapsed õpivad tundma kodumaiseid ja välismaiseid puuvilju. Õpitakse kasutama erinevaid meeli puuviljade tajumiseks. Lastele õpetatakse keskendumist ühele tegevusele. Tuuleratta 6a lapsed õpivad tundma ja tajuma seoseid. Lapsed on jõudnud koolieelikute rühma ja kevadel nad jätavad lasteaiaga hüvasti. Millised ülesanded ja vastutus tuleb vastu võtta, et minna rahulolevana kooli. Lapsed lähevad õppekäigule kooli juurde. Möödaminnes jälgitakse ilma ja loodust. Koolieelikutele korraldab liikumisõpetaja spordipäeva lasteaia õuealal, kus viiakse läbi 30 m jooks, pallivise, hoota kaugushüpe ja ümbermaja jooks.

reede, 11. september 2020

Septembrikuu teise nädala tegemised

 

Septembri teisel nädalal tehakse tutvust juba ümberkaudsete tänavate ja liiklusega. Tuuletrolli 3a lapsed õpivad ütlema „tänan“ ja „palun“. Lapsed uurivad endi kehaosasid ja püüavad meelde jätta oma kaaslaste nimed. Tuuleveski 3a lapsed kordavad veelkord üle rühma head tavad ja kaaslaste ning õpetajate nimed, et oleks kergem üheskoos toimetada. Tuulepesa 4a lapsed otsivad ja uurivad, kas sügis hakkab juba tulema. Lapsed vaatlevad õuealal kasvavaid puid ja nende lehti. Ilm pakub ka jälgimis- ja arutlemisteemat. Lapsed  vaatlevad, kuidas teised lapsed õuealal liiguvad ja püüavad ohutult mängida. Tuulelipu 4a lapsed kordavad viisakusreegleid ja sinna juurde käivaid viisakusväljendeid. Lapsed arutlevad, kus ja kuidas saab sõpra abistada. Tuulelaeva 5a lapsed lähevad uurima ja meenutama, mis on kõnni- ja sõidutee, millised on kõige põhilisemad liikluseeskirjad, mida laps peaks teadma. Tuletatakse meelde liikluse reguleerimise ja tähelepanu tähised. Tuulelohe 5a lapsed tegelevad samade teemadega. Toas uuritakse liiklusraamatuid ja pilte. Tuuleratta 6a lapsed püüavad rääkida, kuidas nad iseseisvalt saaksid hakkama tänaval. Millised situatsioonid võivad ette tulla, kui jõuad koduuksest välja. Milline on nende tee kodust lasteaeda. Lapsed arutlevad, kuidas käituda, kui oled eksinud. Pannakse kirja ja arutatakse koos lastega samm-sammult läbi tegutsemiskava, mida peaks laps tegema, kui ta on eksinud.


2020 septembrikuu esimese nädala tegemised

 

Septembri esimene nädal ütleb kõigile „Tere!“. Tuuletrolli 3a lapsed teevad tutvust rühma reeglitega, et koos kenasti hakkama saada. Luuletuse abiga õpitakse tere ütlema. Iga laps püüab teistele öelda, mis on tema nimi. Õues õpitakse koos jalutama. Tuuleveski 3a lapsed teevad tutvust rühma ja õpetajate nimedega. Vaadatakse üle, kus kohas asuvad lapse asjad ja mänguasjad rühmas. Meelespidamist on palju. Tuulepesa 4a lapsed tuletavad meelde möödunud aastal kokkulepitut. Kuidas olla viisakas ja tervitada ning hüvasti jätta. Meenutatakse ka rühma ja õpetajate nimesid. Õues jalutades tuletatakse meelde mängukohad ja turvalisuse nõuded. Tuulelipu 4a lapsed õpivad ennast tutvustama ja proovivad öelda, kus lasteaias ja kus rühmas nad käivad. Tuulelaeva 5a lapsed räägivad samuti endast ja lasteaiast. Lisaks tuletatakse meelde hügieeninõuded, mis ikka kehtivad. Koos vaadatakse üle õueala ja see, mis seal on võrreldes kevadega muutunud. Võetakse üles kevadel kasvama pandud kartulid. Tuulelohe 5a lapsed teevad samuti uuesti tutvust nii lasteaia, õueala ja rühmakaaslastega. Palju uudistamist on peenramaal. Mis on kasvanud ja kuidas. Jälgitakse ka ilma ja selle seost taimede kasvuga. Tuuleratta 6a lapsed püüavad juba luua jutukesi oma suvest ja sellest, mis ootab neid ees algaval õppeaastal. Tarkusepäeval toimub ümber maja rongkäik, et tervitada uut õppeaastat.