kolmapäev, 5. aprill 2017

Õpetajatel on kursus lõpetatud

Õpetajad Sirje, Raige, Kaire ja Imbi lõpetasid Tartu Ülikooli juures kursuse "Tarbijahariduse edendamine koolieelses lasteasutuses" ja suudavad kriitiliselt hinnata ning analüüsida tarbimiskeskkonda; on tutvunud nelja säästlikuarengu tugisambaga (ökoloogilne säästlikkus, majanduslik säästlikkus, sotsiaalne säästlikkus, kultuuriline säästlikkus), oskavad neid seostada õppe-ja kasvatustöös; on teadlikud tarbijahariduse põhimõtetest ja on lähtunud nendest õppetöö kavandamisel; oskavad juhtida laste tähelepanu nende tarbimisharjumuste analüüsimisele ja keskkonnasõbralikumaks muutmisele; on rakendanud aktiivõppemeetodeid tarbijahariduse eesmärkide saavutamiseks; mõistavadkogemusest õppimise printsiipe ja on neid iseseisva töö koostamisel arvestanud.


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar

Märkus: kommentaare saab postitada vaid blogi liige.