esmaspäev, 23. november 2020

Novembrikuu neljanda nädala tegemised

 Novembrikuu neljas nädal tegeleb rahvakalendriga. Millised pühad, millised kombed, milline ilm. Tuuletrolli 3a lapsed tuletavad meelde linde, kes kõnnivad ja lendavad lasteaia õuel. Linde vaadeldakse raamatutest, filmidest ja lasteaia õuel. Tuletatakse meelde linnu kehaosad ja see, mida linnud söövad. Tuuleveski 3a lapsed tuletavad meelde kodulooni. Abiks tuleb väike luuletus „Mul on kapis tassike“. Lapsed räägivad tuttavatest koduloomadest, keda nad on ise näinud. Tuulepesa 4a lapsed räägivad mängudest. Milliseid mänge on olemas, kuidas neid mängitakse, millised on reeglid ja kes peab reegleid täitma ja miks. Abiks on rühma toodud uued lego mängud.  Tuulelipu 4a lapsed räägivad ka see nädal koduloomadest. Kus koduloomad elavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Tuulelaeva 5a lapsed süvenevad kadripäeva. Millised on kadripäeva kombed, miks ja kuidas kadripäeval riietutakse, milliste koduloomadega on kadrid seotud ning millist ilma on oodata kadripäeva ilma järgi. Tuulelohe 5a lapsed liigitavad loomi kohalikeks ja võõramaisteks. Kus ja missugustes tingimustes loomad elavad. Kus me võime näha võõramaa loomi. Tuuleratta 6a lapsed  tegelevad väga raske teemaga, mis on meedia. Mis on uudis ja kuidas seda tehakse, kellele on uudist vaja ja missugune peab see olema. Lapsed püüavad ise ka uudist koostada.

esmaspäev, 16. november 2020

Novembrikuu kolmanda nädala tegemised

 Novembrikuu kolmas nädal jätkab loomade tutvustamist. Tuuletrolli 3a lapsed kordavad kodu- ja metsloomi, nende kehaosi. Lapsed kuulavad E. Niidu juttu jänesepojast, kes ei tahtnud magama jääda. Mängitakse sõrmemängu karudest ja käemängu siilist. Tuuleveski 3a lapsed uurivad toidulauda. Milliseid toidunõusid kasutatakse, milliseid toite süüakse. Kuidas mõjub toit tervisele? Millised on toidu maitsed: soolane toit ja magustoit? Tuulepesa 4a lapsed räägivad koduloomadest. Loomi uuritakse nii raamatutest kui videotelt. Kes on koduloomade pojad? Mida koduloomad teevad ja mida nad inimesele annavad?  Tuulelipu 4a lapsed räägivad lemmikloomadest, kes neil kodus elavad. Miks lemmikloomad on vajalikud? Tuulelaeva 5a lapsed arutlevad laiemalt, kes magavad kevade tulekuni. Kas ainult loomad või ka taimede seemned, et kevadel sooja ja päikesega arenema hakata? Tuulelohe 5a lapsed uurivad eesti rahva traditsioone just kadripäeva kaudu. Koos kadripäevaga tuletatakse meelde ka koduloomad ja nende tähtsus inimeste elus. Tuuleratta rühma 6a lapsed tegelevad raamatute ja kirjandusega. Lapsed püüavad aru saada ja mõista, mis erinevused on jutustusel, luuletusel ja muinasjutul. Miks raamatud on erinevad?

pühapäev, 8. november 2020

Novembrikuu teise nädala tegemised

 Novembrikuu teine nädal toob lasteni loomad nii kodus kui metsas. Tuuletrolli 3a lapsed teevad tutvust metsloomadega. Vaatlevad piltidelt jänest, karu, hunti, rebast oravat ja siili. Õppimisele aitab kaasa ka E. Niidu „Muinasjutt jänesepojast, kes ei tahtnud magama jääda“. Tuuleveski 3a lapsed räägivad oma perest ja kodust. Laulavad laulu kodukesest ja kuulavad juttu autopõnn Antost. Õues jalutades uurivad majade aknaid, uksi, korruseid. Tuulepesa rühma 4a lapsed tutvustavad oma peret ja koduloomi. Lapsed püüavad kirjeldada, mida nende pereliikmed teevad kodus ja töö juures. Tuulelipu rühma 4a lapsed räägivad kodust mardipäeva kontekstis. Mida tehakse argipäeval kodus, mida aga mardipäeval. Tuulelaeva rühma 5a lapsed räägivad päris põhjalikult mardipäevast ja mardipäeva kombestikust. Arutletakse ila üle. Mängitakse mardipäevamänge. Tuulelohe rühma 5a lapsed teevad tutvust metsa ja metsloomadega. Lapsed püüavad iseloomustada ja leida iseloomulikke metsa tunnuseid. Lapsed uurivad metsloomi nende välimuse järgi: kehakate, värvus, liikumine, eluviisid. Tuulerattarühma  6a lapsed tegelevad naaberrahvastega. Uuritakse erinevate rahvaste traditsioone, kombeid, keelt. Lapsed kuulavad erinevate keelte kõla, erinevate maade muinasjutte. Siia kõrvale räägitakse eesti traditsioonidest ja kommetest.reede, 30. oktoober 2020

Novembrikuu esimese nädala tegemised

 Novembrikuu esimene nädal toob lasteni pere teema ja isadepäeva. Tuuletrolli 3a lapsed räägivad perest: kes neil kodus elavad, kuidas on nende nimed, millega nad kodus tegelevad. Lapsed vaatavad pilte ja raamatuid. Tuuleveski rühma 3a lapsed tegelevad vahelduseks lindudega. Kuulavad lindude hääli, nimetavad kehaosasid, püüavad lindude liigutusi kaasa ja järgi teha. Abiks on raamatud ja filmid. Jalutuskäigul vaadatakse lasteaia õuel tegutsevaid linde. Tuulepesa 4a lapsed räägivad pereliikmetest: kes nad on, mis on nende nimed, millega nad kodus tegelevad. Lapsed püüavad kirjeldada oma isa, oma pere päeva. Tuulelipu 4a lapsed teevad perega tutvust läbi muinasjutu „Kolm karu“ ja püüavad seda lavastada. Lapsed tähistavad ka isadepäeva. Tuulelaeva 5a lapsed uurivad vanemate ees- ja perekonnanimesid, nende elukutseid ja töid nii kodus kui tööl. Lapsed vaatavad pere raamatut ja püüavad luua kirjelduse oma perest. Tuulelohe 5a lapsed tegelevad ka pere- ja isadepäeva teemadega. Räägitakse kodust, perest, selle tähtsusest ja oma emotsioonidest. Tuuleratta 6a lapsed jätkavad elukutsete teemat ja seovad seda isade ametitega. Sellega seotakse ka pere teema.

teisipäev, 27. oktoober 2020

Oktoobrikuu neljanda nädala tegemised

 Oktoobrikuu neljandal nädalal tegeletalse kodu, koduloomade ja kodulindudega. Tuuleveski 3a tegelevad metsloomadega. Uuritakse karu, hunti, rebast, jänest ja siili. Mida loomad söövad ja kes läheb talveunne. Loetakse luuletusi ja vaadatakse filmikesi loomadest. Tuulepesa 4a lapsed räägivad kodulindudest. Kuked-kanad-tibud, kus nad elavad ja kuidas elavad. Loetakse lugusid ja luuletusi. Tuulepesa 4a lapsed räägivad kodulindudest. Kuked-kanad-tibud, kus nad elavad ja kuidas elavad. Loetakse lugusid ja luuletusi. Tuulepesa 4a lapsed räägivad kodulindudest. Kuked-kanad-tibud, kus nad elavad ja kuidas elavad. Loetakse lugusid ja luuletusi. Tuulelipu 4a mängivad muinasjuttu „Naeris”. Sellega seoses tegeletakse koduloomadega. Tuulelaeva 5a lapsed kirjeldavad oma perekonda, kes kodus elavad ja millega tegelevad. Lapsed räägivad oma kodust ja kodusest aadressist. Lapsed arutavad, kuidas saab laps teisi kodus abistada.Tuulelohe 5a lapsed uurivad oma kehaosasid ja kuidas neid kasutatakse. Räägitakse tervist hoidvatest tegevustest. Tuuleratta 6a lapsed mõtestavad töö ja vastutuse tähtsust. Laps selgitavad raha otstarvet.


esmaspäev, 19. oktoober 2020

Oktoobrikuu kolmanda nädala tegemised

 

Tuuletrolli 3a lapsed jälgivad ilma. Päev on lühike, hommikul ja õhtul on pime. Sageli sajab vihma ja taevas on pilvine. Päikest näeb vähem. Puud langetavad lehti. Tuleb üle vaadata, mida saab toas teha. Milliseid mänge saab mängida laua juures, nukunurgas, poemängu nurgas? Ka Tuuleveski 3a lapsed tegelevad toamängudega. Nemad alustavad nukunurga söögitegemise mänguga. Õpitakse selgeks toidunõude ja toitude nimetused. Tuulepesa 4a lapsed tegelevad rändlindudega. Kes on paigalinnud- ja kes rändlinnud? Miks peavad linnud soojale maale lendama? Millised on linnu kehaosad? Tuulelipu 4a lapsed kordavad metsloomi. Kes on meie metsade loomad, mida nad teevad ja kuidas elavad? Tuulelaeva 5a lapsed vaatavad raamatuid ja filme paiga- ja rändlindudest. Tuulelohe 5a lapsed tegelevad samuti lindudega. Lapsed õpivad lindude nimetusi, välimust. Lapsed tutvuvad lindude rännetega. Tuuleratta 6a lapsed tutvuvad vee vajalikkuse ja tähtsusega inimese elus ning vee ringkäiguga looduses.
pühapäev, 11. oktoober 2020

Oktoobrikuu teise nädala tegemised

 Oktoobri teine nädal toob lasteni lindude ja loomade ettevalmistused talveks. Tuuletrolli 3a lapsed kordavad sügise tunnuseid (päike, tuul, pilved, vihm). Korratakse üle sügisriiete nimetused ja riietumisjärjekord.. Edasi jalutatakse õues ja vaadeldakse lehtede värvi ja langemist. Toas jätkub tegevusi muinasjutuga  „Kakuke”. Lapsed vaatavad ja maitsevad jahu ning küpsekakukest. Tuuleveski 3a lapsed kordavad eelmisel nädalal õpitud kehaosasid ja räägivad edasi, mis on lapse kehale ja tervisele hea ja kasulik. Jutuks tuleb kätepesu ja tervislik toit. Lapsed uurivad puu- ja köögivilju. Püütakse ka maitsta ja a nimetusi meelde jätta. Appi tulevad ka pildid ja raamatud. Tuulepesa 4a lapsed tegelevad lindudega. Sügise saabudes hakkavad osad meie maa linnud soojale maale lendama, aga mitte kõik. Milline on linnu keha ja kuidas ta saab lennata ja nii kaugele? Püütakse meelde jätta mõned tuntumad linnuliigid. Tuulelipu 4a lapsed tutvuvad Eestimaa metsades elavate loomadega, nende nimetuste ja eluoluga. Kuidas näevad loomad välja, millised on nende kehaosad, kuidas nad liiguvad. Kuidas loomad valmistuvad saabuvaks talveks? Tuuleveski 5a lapsed tuletavad samuti meelde Eestimaa linde. Kes on neist paigalinnud, kes rändlinnud? Millised on linnu kehaosad ja kuidas linnud neid kasutavad? Kuidas linnud elavad ja miks mõned lahkuvad? Tuulelohe rühma 5a lapsed tegelevad sellel nädalal leiva valmistamisega. Kuidas saab leib alguse viljaterast? Kes on kaasatud sellesse, et leib jõuaks lauale? Kas lapsed tunnevad teraviljatooteid ja küpsetisi? Tuuleratta 6a lapsed on ka lindude laine. Lapsed vaatavad filme eesti aastaaegadest, eesti lindudest ja veekogudest. Filmi vaatamise juurde kuuluvad ka vestlused ja arutelud sügise ja Eestimaa looduse kohta.