esmaspäev, 12. november 2018

Novembrikuu kolmanda nädala tegemised

Novembri kolmas nädal on Põhjamaade Ministrite Nõukogu poolt elu kutsutud Põhjamaade raamatukogunädal. Sellel aastal on teemaks kangelased Põhjalas. Ka meie lasteaed osaleb selles projektis juba viiendat korda.
 Kahel päeval varahommikul kogunevad lapsed saali ja loevad ning kuulavad küünlavalgel katkendeid raamatutest. Sama teevad kõik liitunud Põhjala raamatukogud ja haridusasutused.
Tuulelaeva 2a lapsed panid üles pildinäituse oma perest ja kodust. Nüüd saavad nad arutada, kus nad elavad, kes neil kodus on. Mida pereliikmed kodus teevad, mida koos tehakse. Millised tunded on lastel ja pereliikmetel kodus. Tuulelohe 3a lapsed  vaatavad muinasjutu raamatuid. Uurivad Sipsikut, Pipit ja Bullerby lapsi. Räägitakse ka seda, kuidas käituda teatris ja etendusel. Tuulepesa 4a lapsed uurivad ka raamaturiiuleid, osad on laste jaoks, osad aga täiskasvanute ja õpetajate jaoks. Lapsed õpivad, kuidas raamatuid vaadata ja keda nad raamatutes ära tunnevad. Jutuks tuleb ka see, milleks raamatuid vaja on ja millised raamatud on lastel kodus. Eraldi vaadatakse E. Raua „Naksitralle“. Tuuleratta 4a lapsed tegelevad kuningate, kuningannade, printside ja printsessidega, kes on ka raamatutest pärit. Mida tasub nendest eeskujuks võtta, mida mitte? Järeldus on, et hoolimata erinevustest tuleb kõikidesse inimestesse suhtuda sõbralikult. Tuuletrolli rühma 5a lapsed tegelevad Iko Marani Londistega. Tema on üks tõeline kangelane. Aga kus on elevantide päriskodu. Appi võetakse maailmakaart. Tuuleveski 5a lapsed reisivad mängult Rootsimaale ja lähevad külla Pipi Piksukale. Tuulelipu 6a lapsed hakkavad uurima Põhjala riike. Appi võetakse kaardid ja gloobused ning lastekirjandus. Tuulekella 6a lastele tuleb külla Härra Huu, kellega räägitakse Põhjamaadest ja Põhjamaa lastekirjandusest. Uuritakse Lindgreni, Janssoni, Anderseni, Sigsgardi raamatuid.

esmaspäev, 5. november 2018

Novembri teise nädala tegevused

Novembri teine nädal on isade- ja perenädal. Siia jääb ka mardipäev. Tuulelaeva 3a lapsed tegelevad koduga. Lapsed õpivad orienteeruma ümbruskonnas ja toovad rühma näitusele pildi oma kodust ning perest. Õpitakse oma täielikku mine. Tuulelohe 3a lapsed toovad samuti rühma oma perepildi. Lapsed püüavad nimetada oma pereliikmete nimesid. Jalutuskäikudel püütakse leida oma kodu asukohta. Tuulepesa 4a lapsed uurivad isade ja vanaisade tegevusi. Millega tegelevad, kus käivad tööl, mis neile meeldib ja mis mitte? Tuuleratta 4a lapsed tegelevad kosmosega. Lapsed püüavad rääkida asjadest ja olukordadest, mis olid minevikus ja mis võivad tulla tulevikus. Uuritakse päikesesüsteemi ja meisterdatakse selle mudel. Tuuletrolli 5a lapsed tegelevad turvalisusega tänaval. Korratakse üle liikluse põhireeglid, õpitakse liiklusmärke tundma ja tehakse selgeks helkuri vajalikkus. Koos isadega meisterdatakse helkureid. Tuuleveski 5a lapsed räägivad sellel nädalal oma kodust ja mardisantidest. Tuulelipu 6a lapsed uurivad isadepäeva kombeid, külastavad selle teemaga ka raamatukogu. Ära ei unustata ka teisi pereliikmeid. Tuulekella 6a lapsed uurivad pereliikmeid ja lähemaid sugulasi, nende elukutseid ja ameteid. Käiakse ka teistes rühmades marti jooksmas.

neljapäev, 1. november 2018

Kuidas sorteerida prügi?

Lasteaias käisid Tootjavastutusorganisatsiooni töötajad ja mängisid koos lastega läbi prügisorteerimismängu. Uurida ja korrata saab õpitut õpimapi abiga.
Uus mänguvahed õuealal

Seoses Tallinna linna projektiga "100 mänguväljakut Tallinna lasteaedadele" valmis ka meie õuele tore ronila.