neljapäev, 17. oktoober 2019

Tuuletrolli rühm Tädu metsas

Tuuletroli lapsed käisid õppekäigul Tädu metsas, kus uuriti puude kasvamist ja metsakooslust. Sügis on metsas lahke: leidus nii seeni kui marju.


Tulest targem

Kuidas olla tulest targem? Seda õpetasid Lasname Päästekomando mehed koolieelikutele Tuuleveski ja Tuuletrolli rühmast.
teisipäev, 15. oktoober 2019

Oktoobri kolmanda nädala tegemised


Oktoobri kolmas nädal toob lasteaeda lindude teema. Tuulepesa 3a lapsed räägivad kuldnokast, pääsukesest ja toonekurest. Lastele selgitatakse, et linnud lendavad lõuna poole, kus on soojem ja toitu rohkem. Lapsed mängivad mänge: „Rändlinnud lähevad teele“ ja „Teele, teele, kurekesed“. Raamatutest ja piltidelt vaadatakse, mida on näha põldudel ja taevas. Jalutuskäigul jälgitakse, milliseid linde on õuealal märgata, korjatakse värvilisi lehti, mida saab kuivatada. Tuulelipu 3a lapsed püüavad meelde jätta mõnd rändlindu ja selgitada, miks on vaja Eestist ära lennata. Kuid mõned jäävad ka koha peale. Lapsed püüavad kirjeldada ja meelde jätta pääsukest, kuldnokka, kurge, varest ja tuvi. Ka selle rühma teadmisi kinnistatakse jalutuskäikudel. Tuulelaeva 4a lapsed tunnevad juba mõnesid lasteaia õues elutsevaid linde. Lapsed püüavad leida seoseid lindude rände ja aastaaegade vahel.  Tehakse tutvust nii Eesti kui maailma kaardiga ja vaadatakse, kuhu linnud rändavad. Vaadatakse palju lindude raamatuid, kuulatakse lindude häälitsusi, püütakse matkida mõnd linnuhäält. Õuest korjatud kastanimunadest püütakse meisterdada ka linde. Tuulelohe 4a lapsed uurivad linde õuealal ja lähiümbruses. Õpetajad loevad lastele E. Raua lugu „Linnupoegade õhtu“. Teemale aitab kaasa käe- ja sõnamäng „Kull taevas“. Lapsed kuulavad ja matkivad lindude häälitsusi. Tuuleratta 5a lapsed uurivad kuidas muutused looduses mõjutavad loomade ja lindude käitumist. Miks mõned loomad heidavad talveune ja mõned linnud lendavad lõunamaale. Koolieelikute rühmi külastab sellel nädalal Päästekomando, kes näitab lastele ohtusid ja selgitab ennetavaid tegevusi. Lapsed saavad tutvuda päästjate varustuse ja päästeautoga. Sellega seoses tegelebki Tuuleveski terve nädala tuleohutuse teemaga. Tuuletrolli rühm läheb Tädu metsa puid ja sügist uurima. Enne metsa minekut koostavad lapsed mõistekaardi metsa kohta: mida nad teavad ja mida tahavad teada. Kirjandusest saadakse abi Nähka lugudega.
kolmapäev, 9. oktoober 2019

Leivanädal

Sellel nädalal  toimetasid mitmed rühmad leiva teemaga. Tuuleratta rühm käis Viimsi vabaõhumuuseumis, kus tutvustati vanaaegset leivategu. Lapsed said leivatainast segada ja pärast sooja leiba maitsta. teised rühmad uurisid erinevaid teravilju ja tooteid, mida saab nendest teha. Tuulelaeva rühm käis poes leiba ja saia ostmas. Hiljem tehti rühmas võileiba ja moosisaia. Tuulelohe rühm tegi lõbusaid võileibu. Mitmes rühmas loeti M. Kesamaa raamatut "Keda kiita leiva eest?"teisipäev, 8. oktoober 2019

Meie liikumisharjumused

Septembrikuu jooksul märkisid lapsed, kuidas nad lasteaeda tulevad, kas jalgsi, ühiskondlikutranspordi või pere transpordiga. Kuu lõpus oli huvitav võrrelda, kuidas me liigume.