esmaspäev, 18. november 2019

Novembrikuu kolmanda nädala tegemised

Novembri kolmas nädal tiirleb ümber kodu. Peredel palutakse ka kodus arutleda rühmas käsitletavatel teemadel ja pilte kaasa võtta. Tuulepesa 3a lapsed uurivad ruume, mis on kodus: köök, elutuba, magamistuba, vannituba ja mida nendes tubades tehakse, võrreldakse ruumide suurusi. Vaadeldakse pilte ja raamatuid teiste inimeste kodudest. Mängitakse lavastusmängu muinasjutu „Kolm karu“ põhjal. Ka nukunurgas võetakse ette kodumäng. Tuulelipu 3a lapsed tegelevad koduloomadega. Arutletakse, kes on koduloomad, millised nad välja näevad. Räägitakse, kuidas tuleb koduloomade eest hoolitseda. Abiks võetakse raamatud, videod. Püütakse jäljendada koduloomade häälitsusi. Tuulelaeva 4a lapsed uurivad koduloomade poegi. Tuletavad meelde loomade elupaigad, välimuse, elutingimused, häälitsused. Räägitakse laste lemmikloomadest. Tuulelohe 4a lapsed tegelevad samuti koduloomadega. Teavad nende eluviise ja kuidas loomade eest hoolitseda. Lapsed arutlevad, miks loomi kasvatatakse ja millist kasu neilt saab. Tuuleratta 5 lapsed räägivad lemmikmänguasjadest. Millised on laste mänguasjad, miks just need asjad, mida nendega teha saab ja kuidas sõpradega koos mängida. Huvi teema vastu sai alguse raamatust "Robotid, superajud ja tugevad tegelased". Tuuletrolli 6a lapsed uurivad arhitektuuri. Millised on laste kodud? Kes need on välja mõelnud ja ehitanud? Lapsed lähevad õppekäigule Linnamuuseumi, kus räägitakse vanalinna majadest ja nende ehitamise põhimõtetest. Laosed saavad võrrelda vanalinna ja Lasnamäe ehitisi. Lisaks uurivad lapsed Google Mapsist oma kodu aadressi. Tuuleveski 6a lapsed lähevad kodust veidi kaugemale ja tegelevad naaberriikidega. Kes on meie naabrid, millised on riikide sümbolid? Mis linnad on nende riikides pealinnadeks? Milliseid keeli räägitakse naaberriikides?
Õpetaja Eva Oandu looduskeskuses

Et lastele paremini õpetada, tuleb ka ise hoolega õppida. Õpetaja Eva käis koos teiste Tallinna õpetajatega Oandu Loodushariduskeskuses metsa ja metsa elu õppimas ja meelde tuletamas.


esmaspäev, 11. november 2019

Novembrikuu teise nädala tegemised

Novembri teine nädal jätkub kodu teemaga. Veel uuritakse rühmades peresid, koduloomi ja turvalisust kodus. Tuulepesa 3a lapsed uurivad tundeid ja emotsioone. Kuidas me tunded ära tunneme, kuidas me aru saame. Millised on sõbra tunded ja kuidas me saame neid muuta. Õpetajad koos lastega mängivad erinevaid situatsiooni mänge, kus tulevad esile erinevad tunded. Edasi minnakse rühma kokkulepete ja käitumisreeglite juurde. Abiks võetakse raamat olen tusane. Lapsed käivad ka õuealal jalutamas ja uurivad, kuidas puud valmistuvad talveks. Tuulelipu 3a lapsed korraldavad sellel nädalalisadepäeva ürituse ja räägivad oma perest. Vesteldakse kodustest isadepäeva kommetest. Kuna ilmad on soodsad, siis jälgitakse looduse muutumist õuealal. Tuulelaeva 4a lapsed tegelevad kodulindudega. Uuritakse, millised on vajalikud elutingimused, mida linnud söövad, miks inimesed kodulinde kasvatavad. Lapsed püüavad ise ka teha erinevate lindude häälitsusi. Koos püütakse voltida taluõue koos lindude ja loomadega. Lasteaia õuel kahjuks koduloomad ja linnud puuduvad, kuid taimi saab jälgida küll. Tuulelohe 4a lapsed tegelevad ohutusega kodus, eriti tuleohutusega, kuna algab küünalde põletamise aeg. Abiks võetakse M. Kesamaa raamat „Mida tegi tikuke, väike õige pikuke!“. Lapsed kordavad üle oma pereliikmete nimed, hädaabi numbri. Lapsed saavad teadmise, et hädasolijat tuleb alati aidata.  Tuuleratta 5a lapsed uurivad kodu- ja linnaloomi. Kes on koduloomad, kes on linnaloomad, kas neil on sarnasusi või on piisavalt erinevad? Lapsed lähevad Kadrioru parki õppekäigule, et jälgida, keda nad seal kohtavad. lisaks lindudele, loomadele vaadeldakse ka rikkalikku kultuuripärandit, mida park palub. Tuuletrolli 6a lapsed mõtestavad sellel nädalal vanasõna „Töö kiidab tegijat“. Lapsed mõtisklevad, millist ametit nad sooviksid õppida ja siis ka tööd teha. Kuidas see amet aitab teisi inimesi? Mille poolest on see amet vajalik? Räägitakse ka oma pere liikmete elukutsetest ja miks nemad valisid just sellised elukutsed? Tuuleveski 6a lapsed võtavad sellel nädala ette tõsise teema: „Eesti veekogud“ alates väikestest ojades suurte meredeni välja. Kuidas inimesed kasutavad veekogusid? Kuidas nad on seda ajaloos teinud ja kuidas kasutatakse praegu. Sellega seoses tuleb küsimus veekogude puhtusest ja reostusest. Mida saab iga inimene teha, et meie veekogud säilitaksid puhtuse?
Kuna tänaseks on puud kõik lehed maha lasknud, siis tuleb hakata neid kokku riisuma. Seda meie lasteaia õuel tehaksegi.

reede, 8. november 2019

Meil käisid mardid

Enne mardipäeva võib sageli kohata mardisante ja nii juhtuski, et Tuule lasteaias käisid rühmast rühma vahvad tegelased, kes laulsid ja küsisid mõistatusi. Natuke olid Tuuleratta laste moodi, aga päriskindel ei saa olla :)


esmaspäev, 4. november 2019

Novembrikuu esimese nädala tegemised


Novembri esimene nädal on isadepäeva, perepäeva nädal ja sissejuhatus mardipäeva. Tuulepesa 3a lapsed  uurivad mida teevad nende isad ja vanaisad. Mida nad teevad tööl ja mida kodus? Mida saab koos isa ja vanaisaga teha?  Tuulelipu 3a lapsed katavad isadele laua. Lapsed õpivad toidunõude ja toitude nimetusi. Ära ei unustata ka hügieeninõuded toidu ja söömise juures, samuti pööratakse tähelepanu viisakale söömisele. Tuulelaeva 4a lapsed toovad kodust kaasa pere ja kodu pilte. Koos uuritakse ja räägitakse, kes kodus elavad, millega tegelevad. Püütakse meeles pidada pereliikmete nimesid ja ameteid. Arutatakse, mida pere teeb hommikul koos ja mida õhtul koos saab teha. Appi võetakse ka lastekirjandus: Epp Petrone "Mürada on mõnus", Erika Esop "Naerulind", E. Raud "Sipsik". Tuulelohe 4a lapsed harjutavad isadepäeva luuletusi ja laule. Tuletatakse meelde viisakat ning kena käitumist. Nädalalõpul räägitakse martidest. Tuuleratta 5a lapsed teevad isadele üllatusfilmi, mida tuleb mitu päeva ette valmistada. Nädala lõpus lähevad mardid naaberrühmadesse marti jooksma koos toreda mardilauluga. Tuuletrolli 6a lapsed tegelevad oma sugupuuga. Selleks kutsutakse appi ka lapsevanemad, kellega koos seda puud joonistatakse. Tore on kaaslastele rääkida, kes on sinu esivanemad ja kus nad on elanud. Rühmal on aega ka käia lennujaamas õppekäigul ja mardijooksus. Tuuleveski rühma 6a lapsed tegelevad isadepäevaga. Arutletakse pere suhete, pere kommete üle. Isadepäeva hommikul meisterdatakse koos isadega helkureid ja minnakse trammidepoosse.
esmaspäev, 28. oktoober 2019

Jahukunst

Mida teha saiaküpsetamisest järgi jäänud jahuga. Tuuletrolli lapsed tegid leivanädala raames jahukunsti.
Oktoobri viienda nädala tegemised

Oktoobri viies nädal toob hingedeaja, süvenemise endasse ja oma peresse. Tuulepesa 3a lapsed uurivad ennast ja oma pere. Kes moodustavad minu pere, kuidas on nende nimed? Mida saab koos perega teha? Abiks on raamat „Minu pere“. Lapsed teevad koos peredega rühmas perepildinäituse. Tuulelipu rühma 3a lapsed arutlevad tunnete üle. Mida ma tunnen, kui kogen head või halba suhtumist minusse? Kuidas lohutada kurba kaaslast? Millised tunded on veel olemas? Millised sõnad on seotud tunnetega? Tuulelaeva 4a lapsed kirjeldavad oma kodu ja pereliikmeid, kes seal elavad. Lapsed meenutavad kodumaja ja  millised puud, taimed  kasvavad kodumaja ümbruses. Lapsed laulavad laulu „Minu koduke“ ja kuulavad jutte E. Raua raamatust „Sipsik“.  Ja I. Lemberi raamatust „Rõõmus perekond“. Tuulelohe 4a lapsed tegelevad talveks uinuvate loomade, putukate ja kahepaiksetega. Tuuleratta 5a lapsed tegelevad A. Perviku raamatuga „Kunksmoor“. Kuidas tekivad haigused, kuidas saab neid ravimtaimedega ravida? Kes on Kunksmoor ja kuidas tema ravis? Lapsed püüavad valmistada kosutavaid joogiteesid kasutades  täpseid retsepte. Lapsed õpivad taimedrooge kaaluma. Tuuletrolli 6a lapsed arutlevad, mida võiks tähendada vanasõna "Homseks hoia leiba, mitte tööd". Lapsed uurivad teravilju, nendest saadavaid tooteid: jahusid, helbeid, terasid. Kelle abiga jõuab leib meie lauale? Lapsed uurivad, millisel kohal toidupüramiidis asuvad teraviljatooted. Rühmas tehakse pimetesti, et ära tunda erinevaid pagaritooteid. Sellel nädalal tehakse ka katset, kuidas hakkab arenema hallitus. Isadepäevaks lähevad Tuuletrollid peredega Tondiraba jäähalli uisutama. Tuuleveski 6a lapsed kordavad Suure Taimejahi küsitluse taimi ja loomi. Külastatakse Paepealse raamatukogu, kus toimub luulehommik. Seoses sellega arutletakse tunnete ja emotsioonide üle. Jutuks tuleb ka hingede aeg ja hingedepäeva traditsioonid. Seda toetab ajaringi kordamine.
Sellel nädalal tuleb lastele külla Ivar Lett etendusega „Kõnnin Eestimaa külas“