esmaspäev, 18. märts 2019

Märtsikuu kolmanda nädala tegemised


Märtsikuu kolmas nädal toob lasteni astronoomilise kevade alguse aga jätkub ka teatrikuu teema. Tuulelaeva 3a lapsed vaatavad kevade saabumist looduskaameratest ja lähevad õue kevadele tere ütlema. Vaadeldakse jää ja lume sulamist, uuritakse lindude pesakaste, lumikellukesi põõsa all. Lapsed püüavad kevadvetele teed teha ja laevukesi ujutada. Tuulelohe 3a lapsed uurivad samuti esimesi kevadetunnuseid õues ja raamatutest. Õu on juba nii puhas lumest ja jääst, et saab liikumismänge mängida. Tuulepesa 4a lapsed õpivad tundma esimesi kevadlilli, mis kasvavad meie lasteaia õuel põõsa all. Käiakse jalutamas lasteaia lähitänavatel ja uuritakse kevadetunnuseid. Lisaks taimedele jälgitakse ka lindude ja loomade käitumist kevadel, võib-olla märgatakse ka rändlindude saabumist. Lapsed koostavad ilmavaatluse tabeli selle nädala kohta. Tuuleratta 4a lapsed tegelevad  meediaga, kuna on ka meedianädal. Lapsed vaatavad, mis asjad on arvuti, telefon, ajaleht, projektor, kaamera ja televiisor. Koos õpetaja abiga püütakse teha väikest filmiklippi. Muidugi jälgitakse ka loodust. Tuuletrolli rühma 5a lapsed tegelevad kombekusega. Milline on viisakas käitumine ja viisakusväljendid? Sellele aitavad kaasa raamat „Preili Milli kombekool“ ja õppekäik Estonia teatri balletitundi. Tuuleveski 5a lapsed räägivad kevadeootusest. Mille järgi võib öelda, et kevad hakkab tulema ja mille järgi võib öelda, et kevad ongi käes? Millised linnud kuulutavad kevadet? See rühm kaardistab kevadet meie lasteaia õuel. Tuulelipu 6a lapsed külastavad teatrit, uurivad teatriga seotud elukutseid. Lapsed valivad lood, mida võik kaaslastega lavastusmänguna teistele esitada, meisterdavad dekoratsioonid ja püüavad ära mängida. Tuulekella 6a lapsed tegelevad ka kevadega ja koostavad kevade mõistekaardi. Koos püütakse leida seletust mõistele „pööripäev“. Kõigis rühmades arenevad jõudsalt Räpina Aianduskooli taimeprojekti tomatid. Mõnedes rühmades on juba esimesed viljaalged olemas. Lapsed mõõdavad, uurivad, kastavad, väetavad ja istutavad suurematesse nõudesse, et ikka tõelisi vilju lõpuks maitsta.neljapäev, 14. märts 2019

esmaspäev, 11. märts 2019

Märtsikuu teise nädala tegemised

Märtsikuu teine nädal on emakeele- ja teatrinädal. Tuulelaeva 3a lapsed uurivad kevadetunnuseid läbi kauniemakeele ja eesti lastekirjanduse lõbusate lugude. Tuulelohe 3a lapsed saavad teada, mida tähendab emakeel ja et igal rahval on oma emakeel ning, mis on teater. Lapsed mängivad näpu- ja käpiknukkudega erinevaid lavastusmänge. Tuulepesa 4a lapsed räägivad keeltest, mida rühma lapsed oma peredes kasutavad. Lapsed saavad teada, et igal rahvusel on oma keel ja see rikastab meie elu ning me suhtume sellesse sallivalt. Tuuleratta 4a lapsed  valisid lavastusmänguks „Kevadhaldja“ muinasjutu, mille tarbeks meisterdavad ise peakatted ja dekoratsioonid. Lapsed tutvuvad varjuteatriga ning külastavad päris NUKU teatrit. Tuuletrolli 5a lapsed jätkavad meelte ja mõtlemise teemat. Kuidas laps tajub kunsti, mis toimub sellel ajal tema peas. Kuidas tekib mõte, tunne? Tuuleveski 5a lapsed arutlevad, mis on teatris päriselt, mis mängult. Milliseid teatreid on olemas? Millised ametid on teatris? Lapsed lähevad Estonia teatrisse teatrimängu mängima. Kindlasti uurivad nad ka eesti keele kauneid sõnu ja koostavad nendest väikese raamatu. Tuulelipu 6a lapsed uurivad Tallinna teatreid, nende mängukavasid ja näitlejaid ning muud teatripersonali. Miks on teatrit vaja ja kuidas teater lapsi saab õpetada? Tuulekella 6a lapsed tegelevad erinevate ametitega. Mis tähendab väljend „Töö kiidab tegijat“?  Mis tähendab vastutus tehtud töö eest? Arutletakse emakeele, selle tähtsuse ja hoidmise üle. 
Loomulikult jätkub Räpina aiandusprojekti tomatitaimede jälgimine ja kasvatamine.
kolmapäev, 6. märts 2019

Ablas tigu

Tulelaeva rühmas elab tigu, kes vahel teeb ka pisikest pahandust. Tomatisõprade projektis tuleb taimi igal nädalal mõõta ning kirja panna. Nii reedel lapsed koos õpetajaga tegidki. Kui aga esmaspäeval lasteaeda tuldi, siis oli pool tabelit ära söödud.

Aknalauad hakkavad rohetama

Lisaks tomatitaimedele kasvavad lasteaia aknalaudadel sibulad, kurgid, muru  ja muu roheline.

esmaspäev, 4. märts 2019

Märtsikuu esimese nädala tegemised


Märtsikuu esimene nädal on vastlapäeva ja naistepäeva nädal. Hoo on sisse saanud ka tomatitaimed. Mõnes rühmas on juba esimesed õienupud paistmas.  Tuulelaeva 3a lapsed räägivad vastlapäevast. Lapsed tuletavad meelde, milliseid tähtpäevi on nad veel tähistanud. Loetakse koos raamatut „Vastlamuinasjutt“. Tutvutakse vastlakommete ja söökidega. Kui võimalik, siis tehakse üks vastlaliug ka. Tuulelohe 4a lapsed räägivad eestlaste rahvakommetest, rahvajuttudest. Liulaskmise asemel mängivad lapsed eesti rahvamänge ja laulumänge. Proovitakse vastlavurri keerutamist. Tuulepesa 4a lapsed uurivad erinevaid ameteid. Räägitakse nende vajalikkusest ja õppimise tähtsusest. Ameteid uuritakse piltidelt ja koduste käest. Arutletakse, kelleks tahaksid lapsed saada. Tuuleratta 4a lapsed peavad raamatunädalat. Arutletakse järgnevate tegevuste üle juttudes. Võrreldakse juttu ja muinasjuttu. Tehakse lemmikraamatutest näitus. Tuuletrolli 5a lasetel tuleb meelte nädal. Iga päeval uuritakse erinevaid meeli: kuulamist, nägemist, maitsmist, haistmist, tundmist. Tuuleveski 6a lapsed uurivad värvitoone ja nende segamist. Mida värvid meile räägivad, milliseid emotsioone tekitavad.  Tuulelipu 6a lapsed sukelduvad keskaega ja lähevad Tallinna Linnamuuseumi seda uurima. Mida üldse tähendab keskaeg j kuidas siis elati? Tuulekella 6a lapsed tegelevad kombeka käitumisega. Abiks võetakse Lahediku käitumiskool. Milliseid oskusi annavad lapsevanemad edasi lastele. Mõiste „Hea lastetuba“