reede, 13. september 2019

Mina oskan seda!

Igal aastal korraldab Lasnamäe LOV lasteaedade koolieelikutele teabepäeva "Mina oskan seda!"
Lapsed said teadmisi liiklusohutusest, esmaabist, ohutust käitumisest looduses ja teistel teemadel. Lisaks toimus sportlik tegevus. Tegemist ei olnud spordivõistlusega või parima võistkonna väljaselgitamisega. Esindatud olid Põhja Prefektuur, Eesti Punase Risti Tallinna Selts, Tallinna Vesi, Eesti Pandipakend, SK Piruett jt. Staadion oli jaotatud 8-ks tegevusalaks, kus iga ala oli nummerdatud. Igas alas tegutses korraga kaks lastegruppi. Tegevus ühes punktis kestis 10 minutit. Kõigi tegevusalade läbimine võttis aega ca 2 tundi.
teisipäev, 10. september 2019

Septembrikuu teise nädala tegemised

Septembri teise nädala teemadeks on turvalisus ja esimesed saagid sügiselt. Tuulepesa 3a lapsed, kes, alles hakkasid aiarühmas käima, tegelevad veel oma rühma ja kaaslaste tundmaõppimisega. Lastele saab selgeks enda ja oma asjade kohad rühmas. Suurt tähelepanu pööratakse sõbralikule suhtlemisele kaaslastega. Ära ei unustata ka loodust. Kuna iga päev on erinev ilm, mõjutab see ka  taimede elu-olu. Lapsed püüavad kirjeldada õues olevat ilma ja erinevaid puulehti. Lastekirjanduseks on näpumäng „Vihmasadu“ koos liigutustega ja Eno Raua „Triin ja päike“
Tuulelipu 3a lapsed uurivad juba sügise esimesi tunnuseid. Milline on ilm? Kas sajab vihma või paistab päike, kas puhub tuul ja millise on pilved? Millised puuviljad on kasvanud meie aias? Millise toreda korvitäie saame kokku korjata? Lastekirjanduseks on luuletus Eva Kitsniku „Õunapoisid“ Tuulelaeva 4a lapsed uurivad sügise saabumist lasteaia õuealal. Vaadatakse üle lasteaia õueaianduse kastid ja peenrad. Kirjeldatakse sügise tunnuseid ja taimedega tekkinud muutusi. Tuletatakse meelde õuealal kasvavaid puid ja uuritakse puulehti. Lastekirjandusena kasutatakse Epp Peatrone „Vihma sajab“, Erika Esopi „Moosikeetja“ ja luuletust „Väike leheke“ Tuulelohe 4a lapsed uurivad, millised viljad kasvavad puu otsas ja kuidas neid nimetatakse. Kuidas saab rohelisest õunast magus, mahlane ja punane õun? Tuuleratta 5a lapsed tegelevad turvalisusega. Lapsed õpivad märkama ohtlikke olukordi rühmaruumis ja õuealal. Arutletakse, milline tegevus võib muutuda ohtlikuks. Kuidas toimida ohu korral? Tuuletrolli 6a lapsed jälgivad ohutust liikluses. Lapsed koostavad mõistekaardi liikluse kohta, kirjeldavad oma teekonda koju, tuletavad meelde koduse aadressi ja vaatavad seda Google kaardilt. Liikluse tundmisel on abiks Jänku-Jussi multikad. Rühm läheb ühistranspordiga õppekäigule Kadriorgu. Tuuleveski 6a lapsed tegelevad samuti liikluse teemaga. Lapsed kordavad üle tähtsamad liiklusmärgid ja liikluseeskirjad. Sarnaselt eelneva rühmaga uuritakse teekonda kodust lasteaeda, liiklusvahendeid ja turvavarustust liikluses (helkurvestid, kiivrid rattasõidul). Lastekirjanduseks on luuletus "Rühma parim liikleja"


Septembrikuu esimese nädala tegemised

Septembri esimene nädal on uute kohtumiste nädal. Vanad sõbrad on jälle koos, aga on ka uusi sõpru. Kuidas koos ja rõõmsalt hakkama saada. Tuulepesa 3a lapsed tutvuvad uue rühma ruumide ja kokkulepetega. Tutvuvad uute õpetajate ja õpetaja abidega. Lapsed jalutavad õuealal ning jälgivad ilma ja õitsvaid lilli. Lastekirjanduseks valiti liisusalmid koos liigutustega. Tuulelipu 3a lapsed õpivad kohanemist uute kaaslaste, õpetajate ja rühmareeglitega. Püütakse meelde jätta kaaslaste nimesid. Lastekirjanduseks on liisusalmid. Tuulelaeva 4a lapsed samuti kordavad üle lasteaia reeglid, viisakusväljendid, lasteaia, rühma, kaaslaste ja õpetajate nimed. Lapsed teavad oma rühma mängukohti nii toas kui õues. Üle korratakse ka turvalise mängu reeglid. Lastekirjanduseks kasutatakse liisusalme. Tuuleratta 5a lapsed  kordavad üle laste ees- ja perenimed. Arutletakse, mis lastele meeldib teha ja kellega. Tuletatakse meelde suve. Lapsed räägivad koostegemise rõõmudest ja sõprusest. Jalutatakse ümber lasteaia, uuritakse mängukohti. Tehakse tutvust tamme ja tammetõrudega. Lastekirjanduses tuletatakse meelde Tuuleratta luuletus. Tuuletrolli rühma 6a lapsed tuletavad samuti meelde viisakus- ja käitumisreegleid. Suvemälestusi uuritakse koos Eesti kaardiga, kes kus käis ja mida tegi. Lapsed tuletavad meelde, kuidas liikuda tänavatel ja õuealal. Lastekirjanduseks on Leelo Tungla luuletus „Tere-tere!“ Tuuleveski 6a lapsed vaatavad ka üle kaaslased ja mängukohad ning arutlevad, mis on muutunud. Meenutatakse sündmusterikast suve. Õues uuritakse, mis on taimekasvatuskastides muutunud. 

reede, 6. september 2019

teisipäev, 3. september 2019

Mälestused suvest

Suvi oli tore, kosutav  ja muljeterohke. Tuulelaeva ja Tuuletrolli lapsed meenutasid  suve.
Head uut rohelist aastat!

Täna 3. septembril alustas Tuule lasteaed uut õppeaastat ja ikka roheliselt. Lapsed kogunesid õue, et teha rongkäik ümber õueala. Ilm oli kena ja meeleolu ülev. Selle aasta deviisiks on, et me õpiksime endast ja ümbritsevast aru saama ning mõistma seoseid.