neljapäev, 17. september 2020

Koolieelikute spordipäev

 Liikumisõpetaja Mari-Ann korraldab igal sügisel ja kevadel koolieelikutele spordipäeva, kus lapsed saavad näha oma sportlike võimeid 30 m jooksus, palliviskes, hoota kaugushüppes ja teatejooksus. Sügisesed tulemused hoitakse alles ja kevadel saab iga laps analüüsida, kuidas on tema oskused ning võimed edasi liikunud ja mis on sellele kaasa aidanud. Spordipäeva lõpetab lõbus ühisjooksmine ümber lasteaia maja.teisipäev, 15. september 2020

Loodus täis värve

 Täna hommikul nägi õpetaja Diana koos lastega sellist taevast ja pärast püüti seda ka paberile.


esmaspäev, 14. september 2020

Septemrikuu kolmanda nädala tegemised

 

Septembrikuu kolmas nädal toob sügise aina lähemale. Tuuletrolli 3a lapsed püüavad jälgida loodust. Mis on päike, vihm, tuul, pilv? Kuidas saab matkida loodusnähtuste hääli? Lapsed räägivad, kuidas saab olla sõbralik, kus asuvad tema asjad rühmas ja kuidas neid korras hoida. Tuuleveski 3a lapsed uurivad õuna. Milline on suur, milline on väike, milline on punane, milline on kollane? Kuidas maitseb õun? Milline on ilm õues? Lapsed püüavad panna tähele, kui õpetaja nende poole pöördub ja kõneleb. Tuulepesa 4a lapsed tegelevad puudega. Millised puud kasvavad meie õuealal ja metsades, millised on puude lehed, millised viljad? Miks mõnedel puudel on lehed ja mõnedel okkad? Kas tunneme puud ära ka piltidel? Üldoskustest tuletatakse meelde rühmareegleid ja püütakse reguleerida oma käitumist õpetaja abiga. Ka mänguasjad sooviksid peale mängu minna tagasi oma armastatud koju. Tuulelipu 4a lapsed tuletavad meelde puu- ja köögiviljad, kuidas saab neid toiduks kasutada, kuidas neid töödelda. Lapsed kasutavad näpumänge ja vaatlusi teadmiste kinnistamiseks. Õues vaadatakse peenramaa üle, mida saaks toiduks kasutada. Tuulelaeva 5a lapsed vaatavad üle aiamaa ja aedviljad. Maitsevad neid ja lahendavad mõistatusi ning nuputamisülesandeid. Sealjuures õpivad kaaslasi kuulama ja koos kaaslastega tegutsema. Tuulelohe 5a lapsed uurivad puuvilju meie lasteaia õuealal. Lapsed õpivad tundma kodumaiseid ja välismaiseid puuvilju. Õpitakse kasutama erinevaid meeli puuviljade tajumiseks. Lastele õpetatakse keskendumist ühele tegevusele. Tuuleratta 6a lapsed õpivad tundma ja tajuma seoseid. Lapsed on jõudnud koolieelikute rühma ja kevadel nad jätavad lasteaiaga hüvasti. Millised ülesanded ja vastutus tuleb vastu võtta, et minna rahulolevana kooli. Lapsed lähevad õppekäigule kooli juurde. Möödaminnes jälgitakse ilma ja loodust. Koolieelikutele korraldab liikumisõpetaja spordipäeva lasteaia õuealal, kus viiakse läbi 30 m jooks, pallivise, hoota kaugushüpe ja ümbermaja jooks.

reede, 11. september 2020

Septembrikuu teise nädala tegemised

 

Septembri teisel nädalal tehakse tutvust juba ümberkaudsete tänavate ja liiklusega. Tuuletrolli 3a lapsed õpivad ütlema „tänan“ ja „palun“. Lapsed uurivad endi kehaosasid ja püüavad meelde jätta oma kaaslaste nimed. Tuuleveski 3a lapsed kordavad veelkord üle rühma head tavad ja kaaslaste ning õpetajate nimed, et oleks kergem üheskoos toimetada. Tuulepesa 4a lapsed otsivad ja uurivad, kas sügis hakkab juba tulema. Lapsed vaatlevad õuealal kasvavaid puid ja nende lehti. Ilm pakub ka jälgimis- ja arutlemisteemat. Lapsed  vaatlevad, kuidas teised lapsed õuealal liiguvad ja püüavad ohutult mängida. Tuulelipu 4a lapsed kordavad viisakusreegleid ja sinna juurde käivaid viisakusväljendeid. Lapsed arutlevad, kus ja kuidas saab sõpra abistada. Tuulelaeva 5a lapsed lähevad uurima ja meenutama, mis on kõnni- ja sõidutee, millised on kõige põhilisemad liikluseeskirjad, mida laps peaks teadma. Tuletatakse meelde liikluse reguleerimise ja tähelepanu tähised. Tuulelohe 5a lapsed tegelevad samade teemadega. Toas uuritakse liiklusraamatuid ja pilte. Tuuleratta 6a lapsed püüavad rääkida, kuidas nad iseseisvalt saaksid hakkama tänaval. Millised situatsioonid võivad ette tulla, kui jõuad koduuksest välja. Milline on nende tee kodust lasteaeda. Lapsed arutlevad, kuidas käituda, kui oled eksinud. Pannakse kirja ja arutatakse koos lastega samm-sammult läbi tegutsemiskava, mida peaks laps tegema, kui ta on eksinud.


2020 septembrikuu esimese nädala tegemised

 

Septembri esimene nädal ütleb kõigile „Tere!“. Tuuletrolli 3a lapsed teevad tutvust rühma reeglitega, et koos kenasti hakkama saada. Luuletuse abiga õpitakse tere ütlema. Iga laps püüab teistele öelda, mis on tema nimi. Õues õpitakse koos jalutama. Tuuleveski 3a lapsed teevad tutvust rühma ja õpetajate nimedega. Vaadatakse üle, kus kohas asuvad lapse asjad ja mänguasjad rühmas. Meelespidamist on palju. Tuulepesa 4a lapsed tuletavad meelde möödunud aastal kokkulepitut. Kuidas olla viisakas ja tervitada ning hüvasti jätta. Meenutatakse ka rühma ja õpetajate nimesid. Õues jalutades tuletatakse meelde mängukohad ja turvalisuse nõuded. Tuulelipu 4a lapsed õpivad ennast tutvustama ja proovivad öelda, kus lasteaias ja kus rühmas nad käivad. Tuulelaeva 5a lapsed räägivad samuti endast ja lasteaiast. Lisaks tuletatakse meelde hügieeninõuded, mis ikka kehtivad. Koos vaadatakse üle õueala ja see, mis seal on võrreldes kevadega muutunud. Võetakse üles kevadel kasvama pandud kartulid. Tuulelohe 5a lapsed teevad samuti uuesti tutvust nii lasteaia, õueala ja rühmakaaslastega. Palju uudistamist on peenramaal. Mis on kasvanud ja kuidas. Jälgitakse ka ilma ja selle seost taimede kasvuga. Tuuleratta 6a lapsed püüavad juba luua jutukesi oma suvest ja sellest, mis ootab neid ees algaval õppeaastal. Tarkusepäeval toimub ümber maja rongkäik, et tervitada uut õppeaastat.

teisipäev, 9. juuni 2020

reede, 5. juuni 2020

Rohelise Kooli tunnustus juba neljandat korda

Tänasel rahvusvahelisel keskkonnapäeval sai meie lasteaed juba neljandat aastat Rohelise Kooli (Eco-Schools) programmi  tunnustuse osaliseks.
Suur tänu märkamise ja roheliste väärtuste kujundamise eest ka meie Vabariigi Presidendile, proua Kersti Kaljulaid.
Rohkem infot: https://www.tartuloodusmaja.ee/…/president-tunnustab-rahvu…/esmaspäev, 25. mai 2020

Maikuu neljanda nädala tegemised

Maikuu neljas nädal  ütleb tere suvele. Tuulepesa 3a lapsed tegelevad õues kasvavate lilledega. Lapsed püüavad kirjeldada lilli, nende kasvukohta. Lapsed arutlevad õpetaja abiga, miks on vaja lilli ja kuidas nende eest hoolitseda. Lapsed jalutavad lasteaia õuel ja püüavad leida õitsvaid lilli, nii kultuur kui looduslikke. Eraldi vaadeldakse võilille. Lapsed õpivad punuma võilillepärga. Koos loetakse Helju Männi  luuletusi
„Ülane“ ja „Nurmenukk“. Tuulelipu 3a lapsed tuletavad meelde aastaaegu. Kas lastel on meeles ja mida suudetakse meenutada. Lapsed õpivad aastaaegu iseloomustama omadussõnade abil. Õues vaadeldakse pungi ja õisi. Mis juhtub lillega, mida me vaasi ei pane? Tuulelaeva 4a lapsed jälgivad õuealal kasvavaid taimi, puid, põõsaid, linde ja putukaid. Mis on nende juures muutunud ja kuidas see ajaga muutub. Jälgitakse looduskaameraid, et näha, mis mujal toimub. Tuulelohe 4a lapsed uurivad veeelu. Kes ja kuidas seal elavad: taimed, kalad, loomad. Kuidas saab vees elada ja areneda? Miks on vaja hoida veekogude puhtust? Tuuleratta 5a lapsed arutlevad, mida on elusorganismidele, taimedele, loomadele ja inimestele. arenguks vaja. Kuidas see on seotud aastaaegadega? Mida pakub suvi? Tuuletrolli 6a lapsed kordavad üle turvalisuse nõuded nii toas kui õues. Kooli minejad lapsed peavad oskama üksi olles keskenduda alati turvalisusele. Tuuleveski 6a lapsed kordavad üle elurikkuse mõiste ja märkavad seda lasteaia õuel.


esmaspäev, 18. mai 2020

Maikuu kolmanda nädala tegemised

Maikuu kolmas nädal  viib meid kevadesse või vähemalt selle ootusesse. Tuulepesa 3a lapsed uurivad vihma. Miks on loodusele vihma vaja, millistele taimedele, loomadele? Mis on kevadveed, kes elavad ja arenevad vees? Lapsed teevad veega katseid ja jälgivad ilma. Vaadatakse üle ka kõik lasteaia õue peal kasvavad taimed ja loomad. Lapsed loevad luuletust  "Tip-tip - tip vihmake"  ja mängivad käe- ja rütmimäng "Õunapuu õieke". Tuulelipu 3a lapsed uurivad täpsemalt konnade elu. Millised on veekogud, kus konnad saavad elada, kuidas konnad arenevad? Kuidas on konnad looduses kasulikud? Miks on inimesele vett vaja ja millist vett? Kuidas vett hoida ja säästa? Kes elavad meie lasteaia õuel? Tuulelaeva 4a lapsed jälgivad kevadet looduskaameratest ja lasteaia õuealal. Erilist tähelepanu pööratakse lindudele ja taimedele. Abiks võetakse luubid ja binoklid. Lapsed loevad koos õpetajaga linnulule ja salme. Koos vaadatakse üle ka lasteaia aiamaa.  Tuulelohe 4a teevad tutvust aiatööde ja aiatööriistadega. Kuidas on ilmastik ja aiatööd seotud? Mis on aed? Mida ja kuidas aias toimetatakse? Lapsed jälgivad lasteaia peenramaal aiatööde tegemist. Lapsed kuulavad luuletust "Aia hääled" ja " Kui vihma sajab". Ka Tuuleratta 5a lapsed tegelevad aiatööde ja aiatööriistadega. Mis on aiatööd erinevatel aastaaegadel? Milliseid aiatöid saab teha lasteaia õuealal? Kuidas saab õueala korras hoida?  Lapsed mängivad aastaaegade lauamängu ja viivad läbi viktoriini "Aiatööd ja töövahendid". Tuuletrolli 6a lapsed tegelevad Ellen Niidu „Maalritööga“. Kuidas on maaler meie õues töötanud? Tuuleveski 6a lapsed tegelevad samuti õuesõppega. Vaatlevad ilma, vaatlevad puid, põõsaid, taimi, putukaid, roomajaid, linde, loomi. Kasutavad looduslikku materjali loovtöödeks.


kolmapäev, 13. mai 2020

Eeva Kirsipuu-Vadi: uus normaalsus ehk rohelised koolid ja lasteaiad

Tartu Loodusmaja projektijuht ja Rohelise Kooli programmi Eesti koordinaator Eeva Kirsipuu-Vadi kirjutab täna ERRi uudisteportaalis arvamusloo "Uus normaalsus ehk rohelised koolid ja lasteaiad".

Mõned mõtted artiklist.

Kahtlus, et senine toimetamine ei ole olnud kõige mõtekam, on paljudel. Ka õppeasutuste tasandil. Mõistmine, et me tõesti oleme looduskeskkonnas toimuvate protsesside osalised ning mitte sugugi kõige kõrgema rollis, on ilmselt teravam kui varem.

programmis osalenud koolid ja lasteaiad on välja toonud enda igapäevase õppetöö süsteemse ülevaatamise keskkonna seisukohalt ja oma käitumismustrite väikse muutumise.Need on õppeasutused, kus keskkonnahoiuga seotud tegevused ei seisne mitte üksikutes heategevuspuhangutes, vaid on tõesti igapäevase tegevuse osa.

Eks aeg näitab, kas ja kui kauaks meile ikkagi meelde jäi, mis on elus kõige olulisem, millele peaks panustama ning kui kauaks õhk puhtamaks jääb. Rahvusvahelisel keskkonnapäeval, 5. juunil kasvab rohelise lipu tunnustuse saanud õppeasutuste aev Eestis.

esmaspäev, 11. mai 2020

Maikuu teise nädala tegemised

Maikuu teine nädal  viib lapsed õue. Tuulepesa 3a lapsed uurivad vett. Kuidas meil vihma ja lund sajab? Kuidas vesi looduses liigub? Lapsed loevad Ellen Niidu luuletust „Silmapesulaul“ ja loevad muinasjuttu „Pöial-Liisi“ Õies jalutades püüavad leida, kus nad võiksid vett näha ja kes vett vajaksid. Tuulelipu 3a lapsed teevad tutvust võilillega. Lapsed otsivad õuealalt võililli ja püüavad ära tunda taime osasid: õis, vars, leht ja juur. Lapsed arutlevad, millega võilill sarnaneb. Lapsed teevad katset ka taimemahlaga, mis ei taha naha pealt ära tulla. Lapsed kaunistavad liivakooke võililledega ja punuvad võilillepärga. Eelmisest nädalast korratakse üle putukad ja väiksed roomajad. Tuulelaeva 4a lapsed jälgivad ilma õuealal, taimi ja nende arenemist. Mõned lilled on juba ära õitsenud, mõnesid taimi alles külvatakse ja istutatakse. Lapsed püüavad õuealalt prahti koristada ja aidata miniaiandustöödel. Lapsed püüavad leida seoseid ilmastiku ja taimede arengu vahel. Koos loetakse luuletust võilillest, mõistatatakse mõistatusi päikesest ja tuulest. Tuulelohe 4a lapsed tegelevad ilma ja päikesega. Vaadeldakse ilma ja püütakse seda võrrelda talvise ilmaga. Milline on päike erinevatel aastaaegadel? Kuidas lapsed riietuvad ja millest see sõltub? Mida taimed ja loomad arvavad päikesest? Milliseid omadussõnu saab koos päikesega kasutada?  Tuuleratta 5a lapsed tegelevad rohutirtsu, sisaliku ja kiiliga. Kõige pealt tutvuvad piltide abiga. Edasi minnakse videote juurde, kus saab teada nende eluviisidest, elukohast, eluringist ja eripärast. Mängitakse putukabingot, kuulatakse loodusehelisid. Tuuleratta rühmal on sellel nädalal Paepealse raamatukogu Lugemisisu projekti raames videosild raamatukogutöötajatega, kus koos arutletakse raamatute üle. Tuuletrolli 6a lapsed lähevad sellel nädalal õue õppima. Kõige pealt korratakse üle liikluseeskirjad tänavatel liiklemiseks. Edasi kinnistatakse elurikkuse mõistet ja püütakse selle tähendust mõista ja looduses konkreetselt kogeda. Lapsed otsivad loodusest geomeetrilisi kujundeid ja ruumilisi vorme, mis oleks sarnased matemaatilistele mõistetele. Tuuleveski 6a lapsed kordavad üle kõik lasteaia õuealal kasvavad puud ja taimed, tuletavad meelde Suure Taimejahi liigid. Rühmas viiakse läbi mälumäng kevadest ja õueala loodusest.Koos õpitakse luuletust kevadest ja koostatakse jutukesed: „Mida puu mulle räägib?“ Ka Tuuleveski rühma lapsed kordavad üle ohutusnõuded jalgratta sõidul.